Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

// info track beschrijving: 

Per sessie duidelijk aangeven:

 • Titel: wat is de (pakkende) werktitel van het onderwerp
 • Nadere omschrijving: wat wil de titel zeggen
  • grafische weergaven/infographic ter ondersteuning (NB: zie verderop voor voorbeeld Hitchhiker's guide to ...)
  • doelgroep
 • The Why: waarom hebben we deze sessie op de HL7 NL WGM?
  • relevantie voor Nederland
  • (PB) De link met andere WGM’s nat/internat, lopende workgroups; het grote geheel., de kapstok
 • The What: wat willen we met deze sessie bereiken, en wat hebben we aan het eind van de sessie?
 • The How: hoe gaan we dat doen en wat wordt er van jou als deelnemer verwacht?
 • Praktische informatie: benodigdheden, downloads, leeswerk vooraf, .....

..... end info track beschrijving, verwijderen na publicatie //

IntroductionIntroduction

Gert Koelewijn en Robert Stegwee zullen hier binnenkort een beschrijving geven van de sessie

Track description


 Presentatie

...