Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deze sessie is een vervolg op de sessie tijdens de voorgaande work group meetingWork Group Meeting. In deze sessie gaan we vooral in op de stand van zaken mbt een NL profile met betrekking tot de ontwikkeling van FHIR NL profielen voor de FHIR Resources Questionnaire en Questionnaire Response en het overleg met Medmij. Medmij zal . In de tussenliggende periode is er overleg geweest met MedMij en zal MedMij in de sessie in gaan op hoe zij vragenlijsten zien in relatie met het PGO , en de wijze waarop dit in het afsprakenstelsel zal worden opgenomen, de wiki en implementatiehandleiding. Daarnaast zoeken zij partijen die mee willen doen aan een POC.

Expected level of skill

Sommige tracks kunnen worden gesplitst in level "absolute beginners" en een level "heroes". Beschrijf per niveau welke skills verwacht worden en hoe via tutorials en/of instructies het gewenste level bereikt kan worden,

level

description

Absolute beginnersOok deelnemers die de vorige keer niet aan de sessie hebben deelgenomen zijn welkom. Een verslag van deze sessie is te vinden op Confluence onder 10e WGM.
HeroesBasiskennis over FHIR profielen en Medmij kan handig zijn.


Preparation

Geef aan welke voorbereidingen op gebied van lezen, downloaden en/of andere zaken gedaan moeten worden

Prep

level

Content

Documentation

De volgende pagina's kunnen geraadpleegd worden. Let wel: dit zijn nog concepten!

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_OntwerpVragenlijsten

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_FHIR_Questionnaire_and_Questionnaire_Response_(Vragenlijsten)

  • read <url>
DownloadsGeen
  • program XYZ from <url>
EquipmentGeen
  • laptop


Status Track

Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon , zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk dit verder uit in de scenarios

...