Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Concept programma)

Er zijn twee tracks

  • Ambulanceoverdracht naar SEH en retourbericht
  • (Triage)verwijzingen van HAP naar SEH en Meldkamer

Introduction

Jaarlijks hebben meer dan 7 miljoen mensen in Nederland acute zorg nodig. Zij bezoeken de huisartsenpost, de spoedeisende hulp of worden met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis waar zij verder worden behandeld.

​​​’Bij een beroerte telt elke seconde. Hoe sneller jij in het ziekenhuis behandeld wordt, hoe minder hersenbeschadiging je oploopt.’

Als bijvoorbeeld iemand een beroerte heeft gehad, heeft de verstreken tijd tot het moment van behandeling​​rechtstreeks invloed op de gevolgen ​voor de patiënt. Dit kan het verschil betekenen tussen wel of niet meer kunnen praten, wel of niet kunnen lopen, wel of geen verlammingen.

Informatiestandaard acute zorg

De informatiestandaard acute zorg zorgt ervoor dat wanneer je acute zorg nodig hebt, alle acute zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen. Een arts kan hierdoor bijvoorbeeld online in de ambulance meekijken naar een ECG van de patiënt, waardoor hij is voorbereid en meteen kan handelen zodra de patiënt wordt binnengebracht. Dit scheelt tijd die van levensbelang is.

Track descriptions

Vernieuwde publicatie ambulanceoverdracht naar SEH en nieuwe publicatie SEH-retourbericht naar ambulance

Het materiaal van de ambulanceoverdracht naar SEH is aangepast. Een toelichting wordt gegeven op de aanpassingen en waarmee rekening moet worden gehouden voor de implementatie. Daarnaast is het SEH-retourbericht naar ambulance ontwikkeld.

De doelgroep zijn ICT-leveranciers, ICT-beheerders, implementeerders van ambulance- en ziekenhuisinformatiesystemen, 

Waarom hebben we deze sessie op de HL7 NL WGM?

  • Invoeren vernieuwde standaard die gebouwd is met HL7v3 CDA in Nederland. De gegevensset is grotendeels gecodeerd met SNOMED.

Wat willen we met deze sessie bereiken, en wat hebben we aan het eind van de sessie?

  • De partijen die de ambulanceoverdracht naar SEH en retourbericht implementeren zijn geïnformeerd over de standaard en kunnen aan de slag met de implementatie ervan.

Hoe gaan we dat doen en wat wordt er van de deelnemers verwacht?

  • We bespreken de publicatie en de wijze waarop de systemen worden gekwalificeerd. De deelnemers kunnen vragen stellen en aangeven wat ze verwachten. 


Implementatie (triage)verwijzingen

Het materiaal van de (triage)verwijzingen wordt geïmplementeerd. Met de partijen die de verwijzingen implementeren wordt het implementatietraject besproken. Waarmee moet rekening worden gehouden voor de implementatie?

De doelgroep zijn ICT-leveranciers, ICT-beheerders, implementeerders van HAP- en ziekenhuisinformatiesystemen, 

Waarom hebben we deze sessie op de HL7 NL WGM?

  • Invoeren vernieuwde standaard die gebouwd is met HL7v3 CDA in Nederland. De gegevensset is grotendeels gecodeerd met SNOMED.

Wat willen we met deze sessie bereiken, en wat hebben we aan het eind van de sessie?

  • De partijen die de (triage)verwijzingen implementeren zijn geïnformeerd over de standaard en kunnen aan de slag met de implementatie ervan.

Hoe gaan we dat doen en wat wordt er van de deelnemers verwacht?

  • We bespreken het implementatietraject en de wijze waarop de uitrol gaat plaatsvinden. De deelnemers kunnen vragen stellen en aangeven wat ze verwachten.

Praktische informatie: benodigdheden

e

Expected level of skill


level

description

Absolute beginners(thumbs up)
Heroes(thumbs up)

Status Track


Status

level

Description

SequalAbsolute beginners(thumbs up)

Heroes(thumbs up)Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info

Gert KoelewijnProductmanagerkoelewijn@nictiz.nl
  • No labels