Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Concept programma)

Er is één track:

  • Meldkamerbericht naar SEH (voorwaarschuwing)
  • Meldkamerbericht naar Huisarts of HAP (bevestiging ambulance onderweg)
  • Rapportage naar huisarts door Meldkamer, Ambulance en SEH (rapport van de verleende zorg)

Introduction

Jaarlijks hebben meer dan 7 miljoen mensen in Nederland acute zorg nodig. Zij bezoeken de huisartsenpost, de spoedeisende hulp of worden met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis waar zij verder worden behandeld.

​​​’Bij een beroerte telt elke seconde. Hoe sneller jij in het ziekenhuis behandeld wordt, hoe minder hersenbeschadiging je oploopt.’

Als bijvoorbeeld iemand een beroerte heeft gehad, heeft de verstreken tijd tot het moment van behandeling​​rechtstreeks invloed op de gevolgen ​voor de patiënt. Dit kan het verschil betekenen tussen wel of niet meer kunnen praten, wel of niet kunnen lopen, wel of geen verlammingen.

Informatiestandaard acute zorg

De informatiestandaard acute zorg zorgt ervoor dat wanneer je acute zorg nodig hebt, alle acute zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen. Een arts kan hierdoor bijvoorbeeld online in de ambulance meekijken naar een ECG van de patiënt, waardoor hij is voorbereid en meteen kan handelen zodra de patiënt wordt binnengebracht. Dit scheelt tijd die van levensbelang is.

Track descriptions

Nieuw HL7-materiaal bespreken van de bovengenoemde berichten

Een toelichting wordt gegeven op de ontwikkelingen en feedback wordt gevraagd

De doelgroep zijn ICT-leveranciers, ICT-beheerders, implementeerders van ambulance- en ziekenhuisinformatiesystemen, 

Waarom hebben we deze sessie op de HL7 NL WGM?

  • Invoeren vernieuwde standaard die gebouwd is met HL7v3 CDA in Nederland. De gegevensset is grotendeels gecodeerd met SNOMED.

Wat willen we met deze sessie bereiken, en wat hebben we aan het eind van de sessie?

  • De partijen  zijn geïnformeerd over de standaard en kunnen aan de slag met de implementatie ervan.

Hoe gaan we dat doen en wat wordt er van de deelnemers verwacht?

  • We bespreken van het materiaal en de wijze waarop de systemen worden gekwalificeerd. De deelnemers kunnen vragen stellen en aangeven wat ze verwachten. 

e

Expected level of skill


level

description

Absolute beginners(thumbs up)
Heroes(thumbs up)

Status Track


Status

level

Description

SequalAbsolute beginners(thumbs up)

Heroes(thumbs up)Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info

Gert KoelewijnProductmanagerkoelewijn@nictiz.nl
  • No labels