Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataInleiding

Veel van de huidige systemen die binnen zorginstellingen staan hebben in aanvang hun interfaces gebaseerd op eerdere standaarden dan HL7 FHIR. Deze systemen communiceren naar buiten toe bijvoorbeeld op basis van HL7v2. HL7v2 kenmerkt zich door veelal informatie unsollicited te versturen (oftewel via een push-mechansime), terwijl HL7 FHIR dit weliswaar niet uitsluit, maar van nature meer de voorkeur heeft om informatie op te vragen op een ‘as needed’ basis (oftewel via een pullmechanisme). 

Met de ZIB fabriek willen we een brug kunnen slaan tussen de beide werelden door bestaande op push gebaseerde berichtstromen in HL7v2 te vertalen en op te slaan als ZIB’s. Vervolgens kan de informatie eenmaal opgeslagen als ZIB weer worden opgevraagd via FHIR. Tijdens deze sessie bieden we je de mogelijkheid om zelf HL7v2 ADT- en ORU-berichten in te sturen die in de ZIB fabriek worden opgeslagen. Vervolgens mag je zelf de informatie die je hebt ingestuurd weer proberen op te vragen in de vorm van FHIR resources.

Randvoorwaarden

  • Er wordt geen productiedata aangemeld!
  • Om de ZIB Fabriek goed te laten werken, moeten de ADT en ORU berichten aan een aantal eisen voldoen (zie Test Berichten).
  • Om FHIR de DiagnosticReport en Observation resources te maken vanuit het ORU bericht, moet er een Patient resource zijn van de betreffende Patient (met dezelfde BSN).
  • Zie Test Patiënten voor reeds aangemaakte Patient resources.