Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

20191206_Actie_Roel 

Dear HTA members and Vocab (Ted),


The European initiative ehDSI (successor to epSOS) is going to be implemented in The Netherlands through a program PIEZO. This means cross border exchange of HL7 CDA based documents.

One of the borders to cross is a language border. The ehDSI Master Value Catalogue contains all code systems/value sets that are part of the information exchange. Some of those are based on HL7 terminology, which are US English only.


We are working towards of translating of those to Dutch, through a formal process comparable to how we work on SNOMED CT and LOINC translations. We think it would help Dutch implementations at large to be able to access these translations in close relationship to the base code systems. As such we are looking for guidance/process on setting up how that could work. For example translations could be added to UTG.What we are currently looking at, because of ehDSI:

 • 2.16.840.1.113883.5.1 Administrative gender
 • 2.16.840.1.113883.5.25 Confidentiality
 • 2.16.840.1.113883.5.1008 Null Flavour
 • 2.16.840.1.113883.5.111 Personal relationship
 • 2.16.840.1.113883.5.110 Role class
 • 2.16.840.1.113883.5.1070 substanceAdminSubstitution
 • 2.16.840.1.113883.5.1119 AdressUse
 • 2.16.840.1.113883.5.139 TimingEvent


I’m not sure if this should be a matter of the HTA. But I’m sure more Affiliates have this problem as well. So maybe we have to discuss this as well with the Affiliates during next WGM.

Hope to hear from you.


@Julie Jamesè Can you put it on the agenda of the HTA call from 2019-12-10


Thanks in advance.


Probleemstelling:


Begin discussie met vraag 

Via Annemarieke Homan kreeg ik het verzoek of er reeds vertalingen gemaakt zijn voor onderstaande codelijsten.

De vraag aan ons is

 1. of wij er bezwaar tegen hebben dat Nictiz codelijsten gaat vertalen en
 2. of wij mee willen denken over een vertaal en beheer mechanisme voor dit soort vertalingen. Nu worden door het hele land naar eigen goeddunken deze codelijsten vertaald. Het zou mooi zijn als we hier 1 mechanisme voor hebben.

Op korte termijn heeft Nictiz vertalingen nodig voor het Piezo project en wil hiervoor wel de vertalingen aanleveren..

Hoe kijken wij hier tegen aan en hoe denken wij dat dit mechanisme ingericht moet worden.

Graag jullie ideeën.


Roel Barelds


Toelichting Robert

Persoonlijk denk ik dat er een tweesporenaanpak nodig is:

 • Welke HL7 codelijsten hebben we het over en welke hebben we eventueel al vertaald voor Nederland – inhoudelijke vraag
 • Hoe willen we als HL7 Nederland het beheer over vertaalde codelijsten (inclusief de toegang ertoe) regelen – bestuurlijke vraag (op basis van het antwoord op de inhoudelijke vraag)


Het raakt wel aan onze rol als HL7 Affiliate Member.


Robert.


HL7 Codelijsten


Het gaat om de volgende HL7 codelijsten:

2.16.840.1.113883.5.1 Administrative gender

2.16.840.1.113883.5.25 Confidentiality

2.16.840.1.113883.5.1008 Null Flavour

2.16.840.1.113883.5.111 Personal relationship

2.16.840.1.113883.5.110 Role class

2.16.840.1.113883.5.1070 substanceAdminSubstitution

2.16.840.1.113883.5.1119 AdressUse

2.16.840.1.113883.5.139 TimingEvent


Van de waarden in deze codelijsten hebben wij op kortere termijn een Nederlandse vertaling nodig voor het PIEZO project. Maar de vraag gaat eigenlijk breder.

Hoe kunnen we in NL de HL7 codelijsten vertalen (naar het Nederlands) en dit centraal beheren en aanbieden. Alexander heeft er volgens mij ook wel ideeën over 😊 – en ons al wat vertalingen ‘made by himself’ aangeleverd.


Groet,

Elze, 

SNOMED CT

De taal van de zorgverlener

die ook door computers begrepen wordt


Nictiz

Expertisecentrum voor eHealth

Oude Middenweg 55

2491 AC Den Haag

Tel: 06 43 78 26 31

groot@nictiz.nl

www.nictiz.nl

Linkedin – elze-de-groot


Korte toelichting Alexander:


Piezo is een Europees project dat ehDSI zal gaan implementeren voor Nederland. Daarvoor komt een NCP (national contact point) in ieder deelnemend land waarin onder andere terminologiefuncties zitten. Nationale terminologie wordt waar van toepassing getranscodeerd als normalisatie en tevens in brontaal en doeltaal van labels voorzien. Alles is CDA.

Volgens de ehDSI, voorheen epSOS definitie ziet dat er dan bijvoorbeeld zo uit:


<administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1" codeSystemName="AdministrativeGender" codeSystemVersion="913-20091020" displayName="Masculino”>
    <translation code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1" codeSystemName="AdministrativeGender" displayName="Male”>
        <translation code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1" codeSystemName="AdministrativeGender" displayName="Masculino”/>
    </translation>
</administrativeGenderCode>


HL7 codesystemen staan traditioneel in het Engels. Ze worden beheerd in UTG (sinds kort) met FHIR CodeSystems. FHIR CodeSystems kun je aanvullen met een CodeSystemSupplement en daar kan je vertaling in staan. Die supplementen zitten nog niet lekker in de tooling van Grahame (weet ik uit ervaring), maar als we er serieus over zijn dan weet ik zeker dat we Grahame zijn aandacht wel krijgen.

De techniek is echter niet zo heel boeiend, boeiender is het proces. Omdat het werk gedeeltelijk HL7 codesystemen behelst, leek het ons minimaal een goed idee te melden dat we hiermee bezig gaan en verder te kijken of HL7 NL een rol ziet en welke dat kan zijn. 

 • No labels