Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor het communiceren met de HL7v2 en FHIR interfaces zijn tools nodig. In deze How To gebruiken we Visual Studio Code en Postman als voorbeeld. Andere tools kunnen ook gebruikt worden, zolang deze de gebruikte communicatie protocollen maar ondersteunen.

Aanmaken FHIR Resources

Patient en Practitioner op basis van ADT bericht

  1. Open Visual Studio Code en creëer een nieuw ADT bericht met fictieve BSN en NAW-gegevens op basis van bovenstaande voorbeelden en rekening houdend met de vernoemde voorwaarden.


  2. Druk op <Ctrl>+<Shift>+<P> of <F1> om de "Command Palette" op te roepen. Type vervolgens "HL7" en selecteer "HL7 Tools Send Message" en druk op <Enter>.


  3. Type vervolgens de juiste "host":"poort" voor ADT (zie Endpoints) en druk op <Enter>


  4. Kijk in het "OUTPUT" venster of er een ACK bericht binnenkomt


Aanmaken DiagnosticReport en Observations op basis van ORU 

Herhaal bovenstaande stappen, maar dan met een ORU bericht rekening houdend met de vernoemde voorwaarden. Verander in stap 3 het poortnummer.

Opvragen FHIR Resources

Opvragen Patient Resource

  1. Open Postman en verstuurt een GET transactie naar het juiste FHIR endpoint.  Geef in de parameter van de URL het BSN in van de patiënt die je wilt opvragen.


  2. Druk op Send. Het resultaat verschijnt nu onderin Postman in JSON formaat. Door bij Headers een "Content-Type" header (key) toe te voegen met als waarde (value) "application/fhir+xml" en opnieuw op Send te drukken, kun je een XML bericht terugkrijgen.


Opvragen Practitioner Resource

Kijk of je met bovenstaande tips ook de bijbehorende practitioner kan opvragen.

Opvragen DiagnosticReport Resource

Voer dezelfde stappen uit als bij het ophalen van de Patient Resource. De URL die je hiervoor kunt gebruiken is:

https://zib.apps.devplatform.enovation.net/fhir/DiagnosticReport?identifier=<OrderNummer>

Waarbij <OrderNummer> de waarde is die oorspronkelijk gebruikt is in OBR-51 of OBR-3 van het ORU bericht.

Opvragen Observation Resource

Kijk of je met bovenstaande tips ook de bijbehorende practitioner kan opvragen.


Tip

Kijk op http://hl7.org/fhir/search.html om te zien welke zoekmogelijkheden er nog meer zijn. Zo kun je bijvbeeld ook alle DiagnosticReports opvragen van een bepaalde Patient, of Resources opvragen op basis van een "laatst gewijzigd" datum/tijd.

  • No labels