Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduction

Het adequaat gebruik van terminologie in gestructureerde uitwisseling is essentieel. Helaas wordt niet altijd even zorgvuldig aan de standaard gehouden, wat leidt tot vervuiling en verwarring: beiden zeer ongewenst in (medische) informatie. Om de implementatie van terminologie in uitwisseling te standaardiseren  is het voornemen om in deze track een begin te maken aan een implementation guide: een registratie van de best-practise.

Track description

De maandelijkse werkgroepsessies "Terminolgie"worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand van 14:00-15:00 uur en zijn te volgen via:
 https://us02web.zoom.us/j/82224425739?pwd=c2xRTVNaQmNpWmFCYm44anJ5S0dvUT09
Deze sessies bouwen voort op de opgedane kennis uit de sessies over terminologie tijdens de HL7-NL WGM's (Terminology on FHIR Tutorial) en (Terminology on FHIR- Werking Nationale Terminologie Server (NTS)). In deze werkgroep sessies zullen we een IG gaan schrijven en zal er een "community" oplossing komen voor engelstalige codes die nog niet vertaald zijn naar "patient-vriendelijk" Nederlands. 


 • Aanleiding
  • Wat statistieken
  • In veel XIS systemen kan je displayName aanpassen
  • In huidige berichten klopt 70% van de display values niet met het codesystem
 • Kort wat is een FHIR Implementatie Gids
 • Stellingen
  • Alleen code is niet voldoende voor adequate uitwisseling
  • displayName altijd opzoeken in bron terminology 
  • Als displayName anders is dan in extensie of original text
  • Relatie met IPS?
   • Internationaal aspect, in NL FHIR zitten vaak de NL displayNames, dus je moet in Spanje de NL FHIR codes middels een termsvc vertalen... 
  • Patient Friendly terms - correcte display term is: patient friendly (nederlands) > nederlands > engels?
 • Discussie, wat moet erin?
  • Hoe gebruik je terminology onderdeel van FHIR in een client? Hoe roep je wat aan


Actielijst

DescriptionDue dateAssigneeTask appears on
 • Michael van der Zel : vult de IG aan met een page "Definition of Done". Dit wordt bij de volgende meeting besproken of er nog punten in moeten komen
22 Jun 2022Michael van der Zel2022-05-25
 • @allen user account aanmaken in Confluence tbv takenlijsten
2022-05-25
 • @Arnold zorgt dat de lijst met ontbrekende vertalingen aangeleverd wordt. Deadline 2 mei 2022
2022-05-25


nrdatum uitgevoerdactieuitvoerder
1
Aanleveren van een lijst met codes waar geen vertaling en/of patient vriendelijke vertaling voor isHidde
2
Aanleveren van een lijst met codes waar een afwijkende vertaling/patientvriendelijk term voor isHidde
3

CS, 29/6: Besproken met Chipsoft en aangekaart bij MedMij, zij zullen kijken of ze dit punt meekunnen nemen bij validatie/kwalificatie.

mn. Omdat we dit meer zien bij daadwerkelijke patiënten en niet bij de test patiënten waarmee kwalificatie plaatsvindt. MedMij pakt dit verder op.

Display tekst mag niet veranderd kunnen worden. Bronsystemen mogen dit niet toelaten


Chantal
4CS, 29/6: Usecase lijkt nu geen prio te hebben binnen Nictiz (question). Uit gesprekken met Pieter Edelman is naar voren gekomen dat een boolean response niet voldoende is en er dus ook display moet worden meegegeven. Omdat dit onderhevig is aan licenties (NHG) onduidelijk hoe verder te gaan. 

integratie van de NTS met de HL7 validator

Chantal
5
uitbreiding van de background pagina met visie en discussiepuntenSander
6
IG op Github aanvullenSander/Hidde

Preparation


(tPrep

level

Content

Prep

level

Content

DocumentationAll

 PDF

Artikel uit HighLights #17

FHIR Terminology Module

https://www.hl7.org/fhir/terminology-module.html


Aanvragen account Nationale Terminologieserver

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/nationale-terminologieserver/ en volg de Handleiding voor nieuwe gebruikers.

NB: Voor het uitvoeren van de voorbeelden uit de onderstaande postman collectie, en meedoen met de oefeningen tijdens de connectathon, is zowel een account op de Nationale Terminologieserver als een SNOMED-licentie noodzakelijk! Aangezien het goedkeuren van een licentie tijd in beslag neemt, raden wij aan dit op tijd te doen. In de handleiding voor nieuwe gebruikers staat uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. Mocht dit niet lukken - mail naar aanvraag_nts@nictiz.nl, dan helpen wij verder.

Postman collectie met voorbeeldrequests

https://github.com/terminologieserver/postman_voorbeelden

Downloads

Optional: Snowstorm (Open source terminology server, FHIR compatible)

https://hub.docker.com/r/snomedinternational/snowstorm/ (Free Terminology Server)

Grafische terminologieviewer Shrimp

https://ontoserver.csiro.au/shrimp/ kom je ook via https://terminologieserver.nl/fhir

Jupyter Notebook met voorbeeldrequests

https://github.com/mvdzel/nts-fhir bruikbaar via Google Colab

Equipment

Postman

Tijdens de connectathon maken voor het uitvoeren van requests gebruik van Postman. Deze software is gratis te downloaden via: https://www.postman.com/. Voor een pakket met voorbeelden en instructies voor het gebruik hiervan, zie https://github.com/terminologieserver/postman_voorbeelden.

Google Colab

Om eenvoudig scripts te kunnen schrijven voor het verwerken van informatie van de NTS en dit te demonstreren maken we gebruik van Google Colab. Hiervoor is een Google account noodzakelijk.

 • No labels