Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In deze sessie willen we verder gaan waar we in november tijdens de 10de HL7 WGM zijn gebleven. ZIe ook het verslag.

Het registreren van implantaten door de Unique device Identifier (UDI) te scannen en de informatie automatisch te verwerken in een EPD.

De volgende stap is het aanleveren vanuit het EPD van de benodigde gegevens aan kwaliteitsregisters en het Landelijk Implantaten Register.

Idealiter gebeurt op gestandaardiseerde wijze:

  • met gebruik van de zorginformatiebouwstenen
  • in FHIR resource(s)
  • beschreven in een IHE profiel

Zodat voor alle betrokken partijen duidelijk is welke informatie en op welke wijze moet worden uitgewisseld.

Het generieke IHE profiel voor aanleveren aan registers bestaat nog niet. We kunnen hier ook het werk van HL7 Registries on FHIR gebruiken als input.

Op deze manier voorkomen we verwarring en zoveel mogelijk verschil in interpretatie. Voor software leveranciers is duidelijk wat er van hen wordt verwacht en dit scheelt hen uitzoek tijd.

Voor de eindgebruiker betekent dit dat ze ervan uit kunnen gaan dat de informatie automatisch en correct wordt uitgewisseld. Daarnaast wordt het voor hen makkelijker om verschillende systemen te koppelen en te wisselen van software leverancier.

De sheets van de sessie

Sheets Esther volgen

Verslag Bijeenkomst HL7 Werkgroep Meeting 5 april 2019

Aanwezigen

NaamAffiliate
Roel BareldsICT
Marc SandbergEnovation
Evelyn LaiAVL

Reena Ramdhari

66 Controls
Vincent Mulder66 Controls

Arno Pol

Nexus
Michael TanNictiz
Thijs BruinsMRDM
Wouter van Dijk V2H
Bart Scheerder UMCG
Haije WindRUG
Michael van der Zel UMCG en HL7 Nederland
Esther Peelen GS1 Nederland

Esther Peelen en Michael van der Zel beginnen de sessie met het schetsen van de situatie in Nederland rondom implantaten registers. Beider presentaties zijn beschikbaar op deze pagina.

Alleen al in het UMCG wordt aan meer dan 1000 registers data aangeleverd. Op de site zorggegevens.nl is te zien dat er 181 bekend zijn, waarvan ongeveer de helft wettelijk verplicht.

De meeste registers hebben een eigen aanleverformaat en beheersoftware systeem achter zich en zijn ondergebracht bij veel verschillende software bedrijven.

Dat dit een enorme uitdaging is voor zorginstellingen is duidelijk.

Er zijn 11 trauma registraties die inmiddels met 1 aanlever-standaard werken.

Het zou mooi zijn voor de implantatenregisters dat hier ook 1 aanlever-standaard voor komt. Michael en Esther leggen aan de groep voor dat dit een IHE profiel zou kunnen zijn, waarin de FHIR resources worden vastgelegd en de basis identificatie van het implantaat de UDI is.

Roel Barelds oppert om bij een dergelijk traject ook ZIN te betrekken. Zij kunnen het werken volgens een standaard afdwingen.

De aanwezigen zijn het er inderdaad mee eens dat het opzetten van een IHE profiel voor aanleveren van gegevens aan implantatenregisters de juiste route zou zijn.

Babette geeft aan dat het heel belangrijk is om het waarom van registreren goed uit te leggen aan specialisten, omdat de registers anders niet goed worden gevuld.

Er wordt een aantal registers genoemd waar een standaard voor zou kunnen komen: neuro modulatie, jodium zaadjes bij borstkanker, melanoom.

De resultaten die de registers voortbrengen zijn ook interessant voor de industrie die de implantaten levert.

Ook volgt een discussie over het scannen van de barcodes niet altijd wordt benut in de praktijk; hoe komt dit? Babette legt uit dat soms de instructie ontbreekt: uitleggen hoe het precies werkt zou handig zijn. Ook worden niet alle velden gevuld door het scannen van een barcode; 4 velden worden dan automatisch gevuld, maar de andere 19 moeten alsnog handmatig worden ingevuld. Die zouden eigenlijk ook automatisch uit het EPD moeten worden overgenomen.

Michael laat de demo van het scannen van een UDI zien. Het zou goed zijn de demo uit te breiden naar het ERP-systeem om ook de artikelgegevens zoals productnaam bij de UDI hieruit op te halen.

MedMij wordt genoemd als mogelijke betrokken organisatie om implantaten en geneesmiddelen te registreren.

Vervolgafspraken

  • Michael en Esther starten met opzetten van een IHE Profiel voor implantatenregisters
  • De werkgroep deelnemers reviewen en vullen de opzet aan
  • De volgende WGM verder werken aan een IHE Profiel en Hand-on met FHIR en een register / verwerker
  • No labels