Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Trackname

Modelleren van de FHIR API op het datawarehouse

Track description

In het LUMC zijn we gestart met het modelleren van de data componenten in het datawarehouse conform de landelijke naar HL7 FHIR profielen vertaalde ZIB's van Nictiz. Toepassingen zijn o.a. aansluiting op MedMij, VIPP en PGO's, koppelingen met zorgapplicaties, externe aanleveringen, gebruik van data in R en Python door onderzoekers en health analytics.

Het doel van deze track is om met de UMC’s samen te werken aan de modellering van één gestandaardiseerde FHIR API op het datawarehouse. Het eerste deel van deze kick-off sessie zal bestaan uit een inleiding in het belang van een gezamenlijke API. Het tweede deel is gericht op het valideren en mappen van de 0.1 versies van de LUMC profielen naar het eigen data model.

Relevant links:

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Zib:Zib_Gebruik_Informatiestandaarden

https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017

https://simplifier.net/lumcstu3zib2017

Preparation

Neem een laptop mee en zorg voor toegang tot je eigen datamodel

Proposed Track Lead(s)

Rob Mulders, Lilian Minne

Layered models

Door te werken met afgeleide profielen, kun je lagen creeren, waardoor je profielen volledig kunt aanpassen aan je eigen use case (specifiek) zolang deze conformeren aan de bovenliggende standaard (generiek). Hoe lager in de boom, hoe specifieker de modellen worden.

Het doel is om een gezamenlijke tussenlaag te definieren waarin we gezamenlijke afspraken vastleggen omtrent de modellen die voor alle academische ziekenhuizen gelden. Een voorbeeld is een extensie isTestPatient op het profiel van Nictiz die door alle academische ziekenhuizen hergebruikt kan worden. In plaats van deze allemaal in een eigen model op te nemen, kan deze in het MI profiel van Patient worden opgenomen. Aan het eigen model kunnen uiteraard nog zaken toegevoegd worden die specifiek zijn voor het eigen ziekenhuis.

Available 0.1 models LUMC

#ModelNictiz modelDescription
1Patientnl-core-patient

Patient

2Practitionernl-core-practitionerZorgverlener
3Organizationnl-core-organizationZorgorganisatie
4PractitionerRolenl-core-practitionerroleRollen van een zorgverlener binnen een specifieke organisatie (specialismen, AGB codes)
5Encounterzib-encounterMedisch contactmoment
6Problemzib-problemMedisch probleem (diagnose, klacht, complicatie, ...)
7Procedurezib-procedureVerrichting
8ProcedureRequestzib-procedurerequestAanvraag voor een verrichting (order)
9MedicationAdministrationzib-medicationadministrationMedicatietoediening
10GeneralMeasurementzib-generalmeasurementAlgemene meting/observatie
11QuestionnaireResponsexVragenlijst beantwoording
12GroupxLijst van patienten (eigen lijst of trial)
13TextResultzib-textresultPathologie-, radiologie-, operatie-, en endoscopieverslagen
14EpisodeOfCarenl-core-episodeofcareDBC's
  • No labels