Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pagina compleet: Introduction

De huidige MedMij-gegevensdiensten zijn gebaseerd op een van de elf informatiestandaarden uit release 2019.01. Deze worden sinds hun eerste publicatie maximaal maandelijks bijgewerkt in kort-cyclische-releases (KCR) waarin verduidelijkingen en andere wijzigingen van backward compatibele aard worden opgenomen volgens een gedefinieerd proces. Hierbij worden van tevoren de lijst van voorgenomen wijzigingen gepubliceerd voor commentaar, wordt in de laatste week van de maand de publicatie gedaan en worden de wijzigingen gecommuniceerd.

Als in de analyse van wijzigingsverzoeken wordt vastgesteld dat de oplossing niet op backward compatibele wijze kan uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat het invloed heeft op lopende of afgegeven kwalificaties, dan wordt deze wijziging meegenomen in een nieuwe release. Deze zomer is zo'n release gepland onder de titel 2020.01.

In deze track willen we deze release en de gevolgen daarvan voor zowel de zorggebruikers (DVP / PGO) als  de zorgaanbieder (DVZA / XIS) kant helder maken. Ook is deze meeting zeer geschikt om input te leveren omdat we daar het proces of details daarvan mee kunnen verbeteren.

Track description

Sessie 1: Inhoudelijke bespreking huidige lijst van toekomstige backward incompatibele wijzigingen op de informatiestandaarden.

  • Presenteren toekomstige backwards incompatible wijzigingen
  • Discussie / feedback verzamelen over deze wijzingen
  • Vragen en antwoorden informatiestandaarden
  • Zie de lijst van voorgenomen issues. Merk op dat deze lijst nog niet definitief is op moment van schrijven.

Sessie 2: De toepassing van een major release van de informatiestandaarden

  • Presenteren impact van een nieuwe major/minor versie van een informatiestandaard in het Afsprakenstelsel voor deelnemers.
  • Vragen en antwoorden

Expected level of skill

Deze sessies zijn met name interessant voor partijen die binnen MedMij implementeren of dat van plan zijn en graag de juiste beslissingen willen maken. Mensen die nieuw zijn in FHIR en nog geen ambitie hebben om te implementeren binnen MedMij zullen vermoedelijk minder baat bij deze sessies hebben.

level

description

Absolute beginners(thumbs up)
Heroes(thumbs up)


Preparation

Prep

level

Content

DocumentationAll

Release 2019.01 Informatiestandaarden

De lijst van voorgenomen issues

Downloadsn/a
Equipmentn/a

Status Track

Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon, zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk dit verder uit in de scenarios

Status

level

Description

NewAbsolute beginners(thumbs up)

Heroes(thumbs up)
SequelAbsolute beginnersN/A

HeroesN/A


Submitting WG / Project / Implementer Group

MedMij/Nictiz

Justification


Related Tracks

N/A

Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info

Alexander Henket

HL7 Lead, Nictiz

Lid Actieve Leden Forum, HL7 NL

Ardon ToonstraHL7 Expert, Nictiz/Firely
Frank Ploeg

Lid Kernteam/Voorzitter ALF HL7 NL

Enterprise Architect, UMC Groningen

Expected Participants

name

Description

Contact InfoAvailable Roles

n/a

Scenario(s)

n/a

Testscripts

n/a

Security & Privacy Consideration

n/a


  • No labels