Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Agenda:


1. We geven een korte algemene introductie van MedMij.
2. We schetsen ieder onze uitdaging met MedMij. Tom over het aansluiten van zorgaanbieders, Sergej/Theo over de uitdagingen in KoppelMij,
3. We splitsen de groep op in groepjes van 4. We vragen ze één van beide thema's te kiezen en de dialoog aan te gaan over hun inzichten, kennis, ideeen. We faciliteren zo twee of drie rondjes volgens methode world café.
4. We oogsten de inzichten uit de groep als adviezen aan onze projecten. Eventueel maken we vervolgafspraken met partijen/personen die verder betrokken willen zijn.


Presentatie


  • No labels