Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Track description

De Nederlandse Labcodeset is één van de toegelaten bouwstenen van het Duurzaam Informatiestelsel voor de Zorg. Maar hoe verhoudt de Nederlandse Labcodeset zich tot andere standaarden, zoals de zorginformatiebouwstenen, de verschillende standaarden voor laboratoriumuitwisselling, of de Basisgegevensset Zorg en eOverdracht? In deze sessie gaan we de discussie aan in hoeverre dit helder is en of er behoefte is aan een nadere toelichting over het gebruik van de Nederlandse Labcodeset in de HL7 standaarden.

Expected level of skill

level

description

Absolute beginnersKrijgen inzicht in de opbouw van de Nederlandse Labcodeset in relatie tot de internationale standaarden SNOMED-CT, LOINC en UCUM, waar deze uit is samengesteld. Daarnaast wordt duidelijk op welke plekken in de standaarden de Nederlandse Labcodeset gebruikt wordt.
HeroesDragen bij aan de discussie over eventueel benodigde uitwerking van de manier waarop de Nederlandse Labcodeset in de verschillende andere standaarden wordt gebruikt.

Preparation

Prep

level

Content

DocumentationHeroes
  • lees www.labcodeset.nl en aanpalende standaarden waarin de labcodeset gebruikt wordt

Results

In bijgaande presentatie staan de input en afspraken uit de sessies.

Status Track

Status

level

Description

SequelAbsolute beginnersStel gerichte vragen over het gebruik van de Nederlandse Labcodeset

HeroesDraag bij aan de discussie hoe de Nederlandse Labcodeset op verschillende plaatsen in andere standaarden gebruikt wordt.


Related Tracks

Lab2lab communicatie (specs)


Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info

Robert StegweePLrobert.stegwee@rivm.nl
Dirk BakkerenExpert
Feikje HielkemaExperthielkema@nictiz.nl

Expected Participants

name

Description

Contact Info

Ontwikkelaars labuitwisselingLeveranciers van LIMS
Beheerders labuitwisselingLaboratoria
  • No labels