Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Track description

Bij de academische ziekenhuizen groeit de belangstelling voor HL7 FHIR. De eerste toepassingen komen met name tot stand rond het hergebruik van data uit het (medische) data warehouse. Voorbeelden zijn het koppelen van MDO dashboards, het aansluiten van PGO’s, het aanleveren van data aan kwaliteitsregisters en het hergebruik van data in research.

Om te voorkomen dat ieder UMC eigen FHIR-profielen gaat ontwikkelen, waardoor de belofte van één API teniet zou worden gedaan, biedt HL7 Nederland met deze sessie de mogelijkheid om samen te werken aan een goede universele profielenset en het gebruik daarvan. De eerste ervaringen zijn opgedaan door LUMC en Radboudumc. Ook bij het Erasmus MC is een aanvang genomen met de implementatie van FHIR. De sessie is bedoeld voor informatiemanagers, modelleurs, ontwikkelaars en integratiespecialisten van de UMC’s, kwaliteitsregisters, algemene ziekenhuizen en overige zorginstellingen.

De sessie bestaat uit drie delen:

-  Uitleg over de tot nu toe gemaakte gezamenlijke FHIR profielen gebaseerd op de ZIB’s (Rob) - zie hier het project op de FHIR-registry Simplifier.

-  Uitleg over de nieuwe CDS Hooks standaard van HL7 International om in het EPD events af te vangen, en het gebruik van een FHIR datasource daarbij (Rob)

-  Hergebruik van data in FHIR-format voor Research, met Castor als voorbeeld (Sebastiaan)

Expected level of skill

De sessie is geschikt voor zowel Beginners als Heroes.

level

description

Beginners

Sessie is ter info, je zult zeker kunnen volgen waar het over gaat en je krijgt veel informatie over FHIR. De profielen worden getoond m.b.v. de tool Simplifier.net, waarop profielen op simpele wijze getoond worden.

HeroesJe zult mee kunnen discussiëren over de inhoud van de profielen. De uitleg over CDS Hooks is interessant, omdat deze standaard voorziet in het “inpluggen” op bepaalde events van het EPD. In het derde gedeelte zie je een voorbeeld van hoe een pakketleverancier (in dit geval Castor) FHIR denkt in te zetten voor het gebruik bij research.

Preparation

Bekijk de concept FHIR profielen voor academische ziekenhuizen. Je vindt ze op https://simplifier.net/medicalintelligence/~resources?category=Profile

Related Tracks

Als je op donderdag ook op de WGM bent, volg dan de sessies De Nederlandse FHIR-profielen en het gebruik ervan en Maak je eerste FHIR-client op de Nederlandse profielen


  • No labels