Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Q#Vraag#AAOpmerkingenActie K-ALFConclusie, bevinding@
1Was dit de 1e keer dat u een HL7 NL Working Group Meeting Bezocht?45

Ja: 36

Nee: 19

2Hoe bent u geattendeerd op deze dagen?45Zie bestand
Geen

3Wat is uw functie?45Zie bestand4Welke dag heeft u de HL7 WGM bezocht?45

Do 8: 22, Vr 9: 20, beide: 13


Reden van 1, of 2 dagen proberen te achterhalen?

5Wat vond u van de locatie

Bereikbaarheid: goed (19) - uitstekend (25)

Congresruimte: goed (43)

WiFi: matig (24) - goed (14)

Multimedia: matig (15) - goed (29

Catering: goed (23) - uitstekend (31)

Hotelkamer: n.v.t. (49)

6

Wat vond u van de sessie(s) die u bezocht heeft?


Zie bestand, meeste scores in de range "goed"
Per sessie bekijken, helaas geen redenen waarom

7Had u vooraf of aan het begin van de sessie genoeg informatie gekregen om de sessie te kunnen volgen?
Zie bestand, hier socren we voornamelijk matig
Informatieverschaffing verbeteren

8Wat zouden we de volgende keer anders en/of beter moeten doen5
  • deelnemerslijsten per sessie, zodat makkelijker terugkoppeling kan plaats vinden
  • Meer informatie vooraf (2x)
  • Deelnemers aansporen om voor te bereiden obv geleverde info
  • Hackathon omgeving vooraf op orde hebben
  • Programma gewijzigd na inschrijving
9Zou u een volgende keer weer naar de HL7 WGM komen?55

Ja (30), Nee (5), Miscchien (18), Alleen als (2):

  • er weer relevante onderwerpen aan bod komen
  • het duidelijke is wat onze rol precies kan zijn.


Bestand: 


  • No labels