Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Track description

Deze sessie gaat in op de FHIR-profielen die voor Nederland zijn ontwikkeld. Het concept van FHIR-profielen wordt kort toegelicht waarna we dieper in gaan op de uitwerking hiervan in Nederland. Denk hierbij aan de hoe de FHIR-profielen worden gemaakt, hoe ze worden onderhouden en hoe ze worden gebruikt. 

Mocht er tijd over zijn kunnen we met Forge, een profile editor, aan de slag om zelf een profiel te maken.

Expected level of skill

level

description

BeginnersWeinig tot geen ervaring met HL7 FHIR

Preparation/Documentation 

Presentation

  • No labels