Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NB: for the content of the hackathons, see separate hacktathon theme pages.

Aftrap van de open sourcapp Cohort Counter 

de open source applicatie Cohort Counter vraagt om de criteria voor je studie en connect daarna met de FHIR-servers die academische ziekenhuizen in 2019 wellicht zullen hebben draaien. Als test gebruiken we de FHIR-server van http://www.syntheticmass.org/ daarin staan 1 miljoen gesimuleerde patiënten die via de FHIR API te benaderen zijn. Vervolgens toont de app hoeveel patiënten je vanuit de benaderde FHIR-server(s) zou kunnen includeren, zonder de data van de patiënten zelf over te halen (i.v.m. privacy). Doelgroep bestaat uit researchers die multi-center studies gaan starten, zoals bijvoorbeeld studies die data van Parelsnoer gebruiken. 

 

CMHAFF: Consumer Mobile Health Application Functional Framework 

CMHAFF (Consumer Mobile Health Application Functional Framework) is een standaard van HL7 die een ontwikkelaar helpt zijn of haar app te toetsen aan criteria waar de app moet of zou moeten voldoen. Het resultaat van de toetsing kan worden aangeboden aan potentiele gebruikers, die daardoor in een klap kunnen zien wat de app te bieden heeft, buiten de beoogde functionaliteit om. Zaken als autorisatie, authenticatie, data uitwisseling, data opslag worden getoetst. En wat gebeurt er met jouw data als je besluit de app vaarwel te zeggen. 

In deze sessie kunnen we een aantal apps live gaan toetsen, of er kan een demo van de wijze waarop de toets plaats vind gegeven worden. Meld je aan als je als leverancier je app wilt toetsen. 

CMHAFF is momenteel in STU (Standard for Trial Use) status, maar wil volgend jaar een Normative (ISO) standaard worden. 


Maken profielen en implementatiegidsen voor FHIR Resources Questionnaire en Questionnaire Respons

Henk Hutink van Nictiz zal een presentatie geven over de stand van zaken mbt implementatie ICHOM patient outcomes in relatie met FHIR NL Profielen.


ZIB Fabriek 

Veel van de huidige systemen die binnen zorginstellingen staan hebben in aanvang hun interfaces gebaseerd op eerdere standaarden dan HL7 FHIR. Deze systemen communiceren naar buiten toe bijvoorbeeld op basis van HL7v2. HL7v2 kenmerkt zich door veelal informatie unsollicited te versturen (oftewel via een push-mechansime), terwijl HL7 FHIR dit weliswaar niet uitsluit, maar van nature meer de voorkeur heeft om informatie op te vragen op een ‘as needed’ basis (oftewel via een pull-mechanisme). Met de ZIB fabriek willen we een brug kunnen slaan tussen de beide werelden door bestaande op push gebaseerde berichtstromen in HL7v2 te vertalen en op te slaan als ZIB’s. Vervolgens kan de informatie eenmaal opgeslagen als ZIB weer worden opgevraagd via FHIR. Tijdens deze sessie bieden we je de mogelijkheid om zelf HL7v2 ADT- en ORU-berichten in te sturen die in de ZIB fabriek worden opgeslagen. Vervolgens mag je zelf de informatie die je hebt ingestuurd weer proberen op te vragen in de vorm van FHIR resources.  

 

Lab2Lab koppeling voor Type-Ned op basis van de pilot MML's 

Er is veel vraag naar Lab2Lab koppeling nieuwe stijl vanuit de laboratoria. Wij laten de Lab2Lab koppeling voor Type-Ned (MRSA en CPE) zien op basis van de pilot MML's. Ook voor de  publieke gezondheidszorg clubs (denk aan GGD, Rijksvaccinatieprogramma, Centrum voor Bevolkingsonderzoek) is de sessie interessant,  bijvoorbeeld rondom SOA's zien we dat zij druk zijn met elektronisch aanvragen van labonderzoek en daar LOINC en SNOMED willen gebruiken, maar diezelfde SOAs komen ook weer terug bij de prenatale screenings via een heel andere route bij dezelfde labs. Dit zou een uitbreiding op Lab2Zorg moeten zijn, waar wij graag met de partijen over braistormen.'


Maken profielen en implementatiegidsen voor FHIR Resources Questionnaire en Questionnaire Respons

In de gehele gezondheidszorg worden vele vragenlijsten gebruikt met verschillende eigenschappen en voor verschillende doelen. Zo zijn er vragenlijsten voor diagnostiek,  voor het vaststellen van klanttevredenheid, Patient-reported outcome measures (PROMs) etc. Sommige van deze vragenlijsten zijn in Nederland als zorginformatiebouwsteen uitgewerkt. Zie publicatie 2017. Daarnaast wordt gekeken naar de implementatie van ICHOM als instrument voor Uitkomstgerichte Zorg in Nederland.

Het ontwikkelen van HL7 FHIR NL profielen gebaseerd op de HL7 FHIR resources Questionnaire content en questionnaire Response lijkt voor de handte liggen als onderdeel van de standaardisatie. In de sessie zullen we met elkaar kijken naar wat er al is, concept profielen bespreken en afspraken maken voor vervolg. Wat in ieder geval helpt is dat Henk Hutink van Nictiz een presentaite komt geven over de stand van zaken mbt de implementaite van ICHOM als instrument voor Uitkomstgerichte Zorg in Nederland.


  • No labels