Agenda: 

  1. Stand van zaken
  2. Afronding validatie profielen 3e set
  3. Update Nictiz team bij profielen 2e en 3e set : taakverdeling
  4. Planning en taakverdeling  validatie profielen 4e set (oplegger nogmaals bijgevoegd)
  5. Overschakeling naar Jira omgeving
  6. IPA (International Patient Access) : toelichting door Michael van der Zel 

Date: 2022-01-19

Location: online (Teams)

Attendance:

NameAffiliationPresentRemark
Nictiz

P

Team
UMC Groningen

P

Team
Kabbes & Partners

P

Council
Robin van EverdingenMedicalPhit

P

Team
Medisch Informatiekundige Informatters

A W R

Team

Informatieanalist
Info Support B.V. 

P

Team
Firely

P

Team
Kees BosmaGino

P

Team
Marc SandbergMedicalPhit

P

Team

Status validation of the third set from Nictiz

1. Actuele stand van zaken

De vergadering van 15 december jl. was geheel gewijd aan de validatie van de Medicatie profielen. Die zijn nu vrijwel afgerond, op nog 1 profiel na, maar daar is na de vergadering nog overleg over geweest. Horen we morgen nader over. De validatiebevindingen van de Medicatieprofielen uit de vergadering van 15 december jl. vind je hier : https://confluence.hl7.org/display/HNETH/zibs-2020+bevindingen . Belangrijk : willen diegenen die aanvullingen/wijzigingen in dit doc hebben gedaan deze alsnog op publiceren zetten ? Thx.

Deze bevindingen moeten nog worden toegevoegd aan de centrale spreadsheet die we tot en met de 3e set hanteren, zie : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KWimgJyuCEVrk1zwJoZlyST7OJKr5x30Jbp5T8LJmzo/edit#gid=0

En dan er zijn nog enkele andere profielen waarvan de validatie nog open staat.

En we hebben van het Nictiz team een update ontvangen van de profielen in de 2e en 3e set (zie bijlage)

We moeten morgen ons best doen om de 3e set profielen afronden !

2. Afronding validatie profielen 3e set

We hebben de commentaren op de medicatieprofielen verder afgemaakt in zibs-2020 bevindingen via een extra kolom links op datum vandaag

Marc/Robin hebben commentaar op HartFrequentie, Lichaamslengte, Schedelomvang in het spreadsheet toegevoegd. Deze hebben we niet verder besproken. Enige punt dat direct is opgeworpen in de vergadering is een afwijking tussen zib-terminologie en profiel-terminologie. Hier zou best een reden voor kunnen zijn maar dan is gemist waar dat staat. Een mogelijk antwoord zou gebruik van de internationale Vital signs profielen kunnen zijn. Bij Schedelomvang is de rotocode (LOINC) gebruikt voor Observation.code

3. Update Nictiz team bij profielen 2e en 3e set : taakverdeling

4. Planning en taakverdeling  validatie profielen 4e set (oplegger nogmaals bijgevoegd)

5. Overschakeling naar Jira omgeving

Dit is geheel voorbereid. Het project staat klaar en de tickets voor de nieuwe profielen zijn voorbereid.

6. IPA (International Patient Access)

toelichting door Michael van der Zel   • No labels