Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Announcements

Robert Stegwee

 • voorstellen van KT bekeken voor WGM. Contact met Gabriële Speijer, stond als keynote speaker april maar dat schuift door naar november.
 • Ze is mogelijk ook promoter/ambassadeur. Dat is geen betaalde functie. Indicentele kosten daargelaten. Definitie van ambassadeur kan beter: wordt naar gekeken.
 • Aandacht voor nieuwe ledenwerving, zoals onder de MedMij-gebruikers. Ook mensen die training volgen altijd daarvoor benaderen.
 • Transmuraal multi-disciplinair-overleg (MDO) mammacarcinoom samenwerking met IHE: in gesprek met Marleen en Brian van IHE. Gezamenlijk naar inhoudelijke gremia voor verdere bespreking van de handreiking. 
 • WGM Internationaal in Boston is weer een moment om op budget HL7 NL te gaan. Aanmeldingen via KT
 • Bij VWS is een team voor stelsel van informatievoorzieningen. Laatstelijk aan VWS uitgelegd wat V2/V3/FHIR is. Verzoek van VWS om daar een stuk over in te brengen. Rob wil dat graag betaald.
 • Als vertegenwoordiger van HL7 NL bij NEN 7522. Gaat op zich goed, maar de nieuwe norm wordt soms gebruikt voor bepaalde stelselagenda's
 • Financieel staat HL7 NL er goed voor, met name door de opleidingen en de MedMij-subsidie die daar speelde

Michael van der Zel

 • Congres architectuur in de zorg was heel succesvol en online. Misschien omdat het specifiek deze keer gratis was. 360 inschrijvingen. 240 werkelijke deelnemers. NEN zit sinds dit jaar ook in de commissie. Format bleek goed te werken. Drie praatjes met tussendoor yoga. Na presentatie QA met een buddy. En aan het einde nog meet&greet. Enquetes gaven ook zeer positief beeld. Dit jaar kon de locatie nog zonder boete worden aangehouden. Volgend jaar hopelijk weer fysiek, maar locatie kan op dit moment niet meer dan 50 mensen aan.
 • Firely DevDays online. 680 deelnemers. Dat is veel meer dan normaal, mogelijk vanwege het online karakter en veel lagere kosten. De app werkte minder goed. Het was te klein of soms buggy.
  • Frank Ploeg Ook meegedaan. De opdrachten die je alleen moest maken, werkten niet goed in je eentje. En mensen aanspreken die je niet kent werkt virtueel minder goed. Zie voordelen van virtueel wel, maar dit aspect was wat minder
  • Les voor WGM NL is zorgen dat we een goede app gebruiken

Nictiz openbare consultatie betapackage FHIR profielen

Alexander Henket

 • De consultatieperiode is bedoeld om input te krijgen of de juiste oplossingen zijn gevonden bij gemarkeerde issues, of er nog issues ontbreken
 • We missen bij Nictiz eigenlijk een gremium om reguliere voortgang in dat package te bespreken. Zeer welkom om daar samenwerking met HL7 NL bij aan te wenden

Michael van der Zel

 • Via VIPP5 krijgen we in combinatie veel input die we nu niet goed kwijt kunnen
 • Robert Stegwee Validatieteam gaat  samenwerking zoeken op vormgeving generieke producten met Nictiz (20200703-1)

HL7, IHE, OpenEHR, NUTS

Robert Stegwee  Uitzoeken via contact met Lisanne wat we in november op de WGM NL kunnen doen.

 • Yvonne Pijnacker Mensen van Nuts aansporen om contact met Marc de Graauw/Lisanne van der Molen te zoeken (20200703-2)

Balloting, Inter- & National, Voting

Frank Ploeg Stemadvies vanuit HL7 NL is beschikbaar. Degenen die stemrecht hebben, wordt verzocht daar kennis van te nemen.

Michael van der Zel Ik ben kandidaat co-chair voor PEST...

Frank Ploeg Kwalifiteitshandboek is aangevuld met de procedures rondom balloting. Ballotprocedure (zie H.5.3 KHB). We zullen Roel in het schema vervangen door zijn functie

Yvonne Pijnacker

 • 4/5/6 november 2020
 • 15/16 april 2021
 • 4/5 november 2021

De aanstaande WGM NL willen we virtueel doen. Minder sessies en korter. Woensdag alle tutorials (4). Vadim heeft intussen bevestigd. Donderdag start van 'echte' WGM NL. Gabriëlle Speijer bevestigd. Dagafsluiting is nog niet helemaal uitgedacht. Idee Jorrit: Kahoot maken?

Inschrijving is gepland per sessie. Idee: inschrijven per timeslot? We willen wel van tevoren weten wie waarop intekent. Dan weten de trekkers of de sessie moet doorgaan.

Tool voor de WGM is nog in onderzoek. AidZ heeft hiervoor eVisit als bureau ingehuurd en dat werkt goed tegen redelijke kosten.

Alexander Henket Sessie MedMij 2020.01 op vrijdag tegenover Lab2Lab is niet zo handig, omdat ik in beide nodig ben.

Sessies begrenzen op een uur. Kan ook niet uitlopen dus keuze is belangrijk.

 • Sessietrekkers: teasertekst en sessie-inhoud aanvullen voor de sessies van WGM NL (20200703-3)
 • Frank Ploeg Programma WGM NL november en tooling afmaken en communiceren naar trekkers (eind augustus)

HL7 FHIR-NL Validatieteam

Alexander Henket Nictiz wil vanaf zibs 2020 samenwerken weer opnieuw opstarten. tot nu toe geen andere partijen die naar voren zijn gekomen

Michael Tan Geboortezorg wil ook graag dingen naar voren brengen. Gaat vanaf september publieke consultatie in

National & International HL7 projects

Frank Ploeg via Catherine Chronaki gevraagd voor mHealth

HL7 WGM International 2022 in the Netherlands

Geen nieuws

Rondvraag

Serge Fransen: Moet HL7 NL iets vinden van het PGO-landschap? Het lijkt wat op een oerwoud aan apps

Discussie: nee daar is het MedMij afsprakenstelsel voor bedoeld.

Jorrit Spee:

 1. kennisgemaakt met René Hietkamp, hoofdauteur Dizra. https://dizra.gitbook.io/dizra/ Duurzaam Informatiestelsel Moet HL7 NL daar ook iets mee? VWS wil er via Wegis ook wat mee
 2. https://babyconnect.org/afsprakenstelsel is zojuist gepubliceerd. openbare uitnodiging daar kennis van te nemen.

Marc de Graauw We hebben een aantal dingen op confluence staan. De bereikbaarheid van die informatie vanaf hl7.nl is minimaal. Kan dat beter?

 • Frank Ploeg Kenbaar maken/bespreken van wens op verbinding tussen Confluence en HL7 website bij Robert Stegwee  (20200703-5)
 • No labels