Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Meeting called by: Kernteam

Chair: Frank Ploeg

Location: Hotel de Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV  Eemnes

Participants: Kernteam, Actieve Ledenforum (ALF)

Please read: linked documents or pages

Opening

 1. Notulist gezocht – Helen is "vrijwilliger"
 2. Presentie: see K-ALF Members
 3. Agenda: geen wijzigingen.

Minutes

Notulen vorige keer goedgekeurd.

K-ALF Action Items:

Voorstel van Irma om hiervoor de Acties-functionaliteit van Confluence te gebruiken: actiepunten aanmerken met vinkje, datum en actiehouder aangeven. 

 1. 20190213-2: Afgehandeld.
 2. 20191107-5: Betreft Task resource. Marc de Graauw: er is vorige week een sessie geweest om hierover te overleggen. Verslag staat op Confluence. 
  Zie HL7 FHIR NL Task Profile
 3. 20191107-6: Evalueren WGM opkomst. Dit is gebeurd, tussen KT en Bestuur. Er zijn enkele aanbevelingen uit gekomen, deze worden gedeeld via de mail (Yvonne).
 4. 20191107-7: NUTS: is ook besproken in het overleg, komt terug.

Announcements

 1. Er is een nieuwe Highlights uit. Deze ziet er mooi uit!
  Frank: vormgeving wordt nu door iemand anders gegaan. Opmerkingen zijn welkom.

Balloting internationaal

Gisteren was de laatste dag voor het uitbrengen van de stemmen op de internationale ballot door de voters. De aanwijzingen hiervoor werden vrij laat (1 dag voor deadline) gegeven. Dit kan beter!

Frank stelt voor om de werkwijze toch weer binnen het KT met Roel te bespreken. Irma: is het echt zinvol dat iedereen vanuit NL dezelfde stem uitbrengt?
Bert: het aantal stemmen wordt bepaald door het aantal NL-leden en de afdracht aan HL7 Int.
René: om aan de ANSI rules te voldoen moet iedere voter afzonderlijk stemmen.
Tom: stelt voor een conference call te organiseren om de verdeling van de beoordeling van het materiaal te regelen. 
Helen: ook kijken naar de status van het materiaal: normatieve content en reaffirmation ballots zijn misschien belangrijker dan eerste draft versies.
Irma: je moet dan wel vanaf het begin in de ballotpool meedoen, anders mag je er niet op stemmen.

HL7 WGM 2 en 3 april 2020

Yvonne vraagt om snel te reageren als je nog sessies aan wilt melden voor deze WGM.
Het programma moet op korte termijn duidelijk zijn zodat we de uitnodiging hiervoor op tijd kunnen versturen.

Tom meldt "LSP on FHIR" weer aan, dit kon vorige keer niet doorgaan.
René stelt voor "Scheduling on FHIR".

Yvonne maakt de onderliggende pagina's aan, verzoek deze zo snel mogelijk in te vullen (in ieder geval de inleiding).

Voorstel data voor 2021: 8 en 9 april, 4 en 5 november 2021.
Dit voorstel wordt vastgesteld.

HL7 WGM Internationaal

Sydney 2-7 februari 2020

Wie gaan daar naar toe:

 • Michael Tan. PatientCare WG. Heeft ook afspraken met counterpart ziekenhuizen in Australie. Negation indicator, Adverse events.
 • Michael vd Zel. EHR WG, Tooling. overleg over IG Publisher: dit loopt niet lekker. Federated FHIR. Woensdag FHIR for Clinicians, combinatie OpenEHR en FHIR.
 • Irma Jongeneel: Patient Administration WG. Zorgen over aanwezigheid key spelers.
  Vraag van Marc: kan een encounter ook gebruikt worden voor een MDO (waarbij patient zelf niet aanweizg is)?
  Marc mailt Irma voor dinsdag 4-2 om dit in Sydney te kunnen bespreken.
 • Tom de Jong: Pharmacy WG, vermoedelijk interim co-chair wegens weinig co-chairs.

Volgende WGM's

 • Deelname WGM San Antonio (May 16-22, 2020) aanmelden met motivatie voor 15-03-2020.
 • Deelname WGM Baltimore (Sep 19 - 25, 2020) aanmelden met motivatie voor 15-07-2020.
 • WGM International 2022 Nederland?
  Tom: geeft update over voortgang. Lokatie is SS Rotterdam. Er zijn 20 vergaderruimtes beschikbaar, + een aantal "kamers".
  Er zijn 220 hotelkamers. Er is geen centraal ontbijt. HL7 Inc heeft aangegeven dat we door kunnen gaan met de voorbereidingen. 
  Een receptie kan in de "Grand Ballroom". Alternatief is een haven tour.
  Alternatieve locatie is Hotel van Oranje in Noordwijk.
  Madrid is onze concurrent voor mei 2022.
  Frank en Robert gaan in contact met een mogelijke sponsor, met name voor de receptie.
  Tom en Roel gaan hier mee verder.

HL7 FHIR Validatieteam

Er staat een stuk over het Validatie Team in Highlights.

Op 20-02 is een vervolgbijeenkomst met de externe partijen (waaronder Medmij, VWS, RadB) gepland. Onderwerpen o.a. afstemming over releases.

Bespreekpunten: hanteren NEN-norm, iedereen zou het verkorte model moeten invullen voor 20-02.

Tom: welke van de NL Core FHIR profielen is de echte? Er zijn er meerdere. Alexander: er zijn versionerings problemen in Simplifier. Men is hierover in overleg met Firely.
Er zijn verschillende profielen voor verschillende versies, daarnaast is er een developer versie.
Tip van Alexander om bij het zoeken naar profielen bovenin het scherm te kijken naar de projectnaam waar het profiel in zit.
Standaard profielen worden aangeboden in "packages", hiernaar wordt ook verwezen in de Nictiz handleidingen.

Nationale projecten

Bert: VWS heeft een hele serie bijeenkomsten gehad waarin 13 prioritaire processen benoemd zijn. Hiervoor wordt een versnellingsproces gestart. Elk van de groepen kan zelf bepalen welke standaarden voor deze groep het meest relevant zijn. Hebben wij daar ook contacten mee?

Michael T: van deze 13 zijn er nu 5 aangewezen om mee te starten. Deze moeten een voorbeeld voor de rest worden. Hierbij zullen standaarden in NEN normen (5703) vastgelegd worden. Daarnaast zullen mogelijk ook dingen "weggehaald" worden. Roel zit namens HL7 in deze groep, Michael is daar ook bij betrokken.

Tom: toestemmingen valt hier niet onder, maar het OTV project gaat gewoon door en heeft nu een nieuwe naam: Mitz. FHIR zal gebruikt worden voor de communicatie.
Hiervoor zal ook een sessie op de WGM tussengevoegd worden.

Jaar agenda

Michael vdZ: vraagt belangstellenden voor het geven van een presentatie op het CAZ.

Anneke is nog in gesprek met iemand voor het onderwerp Geboortezorg.

Michael T: de IHE connectathon wordt op 24/25-03-2020 in Brussel georganiseerd. Dit biedt wel mogelijkheden om hier bij aanwezig te zijn. Frank heeft dit toegevoegd in de agenda met link.

Rondvraag

Marc: IKNL vraagt naar software om questionnaires te vullen.

Tom: Sergej Middendorp zat in de FHIR beheerraad namens VZVZ, deze plek wordt overgenomen door Klaas Nieuwhof.

René: het is erg druk met trainingen, volgende FHIR cursus komen er 22 mensen. Er is veel belangstelling voor. De data staan ook in Highlights. Er wordt nu ook een webinar aangekondigd, René is benieuwd naar het animo hiervoor.


Video over locatie SS Rotterdam

Joint meeting K-ALF & Board

Frank: samenvatting K-ALF overleg. Vooral inhoud komende WGM besproken.

Rob:

 • Wil ook graag feedback op HL7 Marketingplan behandelen.
 • Bestuur: afmeldingen Albert en Robert. Robert gaat namens HL7 bestuur naar Sydney.
 • Complimenten voor Highlights. Wel opmerking: volgende keer is het beter om de inhoud van het blad niet vooraf op de website te publiceren, dit moet andersom.
 • MIC werd 2-jaarlijks georganiseerd, dit wordt weer opgepakt. HL7 is om een bijdrage gevraagd. Voorstel om (alleen) 2 inhoudelijke HL7 sessies te gaan presenteren.
 • HL7 NL Financien zien er zowel voor 2019 als voor 2020 goed uit. Dit wordt in de volgende bestuursvergadering behandeld.
 • Er is een manifest waarin gepleit wordt voor open (zorg) data. Overwogen wordt om dit namens HL7 ook te tekenen.

Sessies voor komende HL7 NL WGM: inhoud moet binnen een week bekend zijn en op de website staan.

Rob heeft een enquete samengesteld met een aantal vragen die gebaseerd zijn op de reacties op het concept Marketing plan. Deze wordt door de aanwezigen ingevuld.

Daarna volgt een discussie over de uitkomsten van deze enquete. Met name over het samengaan met andere SDO's in NL levert veel discussie op.

Rob zal deze uitkomsten meenemen in het beleid en marketing. • No labels