Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Meeting called by: Kernteam

Chair: Frank Ploeg

Location: Hotel de Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV  Eemnes

Participants: Kernteam, Actieve Ledenforum (ALF)

Please read: linked documents or pages

Opening

 1. Notulist gezocht – Marc is "vrijwilliger"
 2. Presentie: see K-ALF Members

Minutes

Notulen vorige keer goedgekeurd.

 1. Action items:
 2. 20190213-2: Still open
 3. 20190213-1: Partially done

Announcements

 1. Er zijn promotiefilms gemaakt. Thema is "Jong en oud". Resultaten binnenkort te zien via o.a. HL7 NL website.
 2. Er zijn nieuwe HL7 Nederland templates beschikbaar met het nieuwe logo, zie: https://www.hl7.nl/downloads/category/35-huisstijl.html
 3. Zie het expert groep verslag
 4. Oproep van de IHE om bemensing van een HL7 stand op IHE congres. Micheal Tan doet dit

Update international

Is beschikbaar ter informatie voor co-chairs.

Balloting national.

Wat doen we eigenlijk aan balloting? BK: het FHIR validatie team is een soort werkgroep. Na validatie zou je product breed gedragen moeten worden. De vraag wordt geoppperd wanneer lokale producten moeten worden geballot. Dat kunnen we niet zelf besluiten, we moeten wachten tot het affiliate agreement geregeld is, daarin staat e.e.a. daarover. Inhoudelijk voegt het FHIR validatie team weinig toe, want inhoudelijk is er veel gedaan voor een product bij het team komt. MedMij doet openbare consultaties. MdG: Dat stelt niet altijd veel voor, er volgt geen balloting, vaak is het alleen afvinken van commentaren. YPH: We moeten ernaar kijken. BK: Eens. Eind januari gaan we nog een keer naar dit onderwerp kijken.

Actie BK: kijken of we formeel wat aan ballotage moeten doen

Terugblik op de WGM

 1. AH: ER is een lage opkomst, o.a. omdat we er weinig reclame voor maken. FP: de aankondiging zit verstopt in eHighlights. Volgende keer leden aanschrijven. Dit ligt moeilijk. YPH: zit vinkje bij inschrijving op akkoord mailings, dus we kunenn dat gebruiken. De confluence pagina's met programma zijn slecht gevuld en de vulling is vaak niet heel goed. MdG: ook  K-ALF en bestuur dit op LinkedIn (als bijdrage) en Twitter laten zetten. Je bereikt zo paar duizend mensen samen. FP: begin september mails naar deelnemers. Early bird korting is er niet meer. BK: we zouden op diverse agenda's moeten staan (ICT zorg, Nictiz en zo) Zou Diny moeten doen. MdG: november is drukke maand met congressen.
 2. Mail BK:
  1. We kunnen een "meet the experts" sessie houden: iemand kan probleem waarmee ze zitten indienen, mensen aan onze kant beantwoorden die vragen. BK: op mailing dan ook targeten. K-ALF staat erachter.
  2. ICT managers: GT: bredere titel, ze komen niet meer. Nu ligt de focus op FHIR, implementeren. bekendheid met HL7 is ook probleem. YPH: zoeken publiek onder developers en minder managers is ook bewuste keuze bestuur. Breder maken: K-ALF staat erachter. AH: we kunnen ook naar die mensen toe gaan. BK: 90% kent HL7v2. GK: hot zijn de prioritaire processen. Die moeten we erbij betrekken. MdG: Vaste deelnemers zoeken. e-overdracht is dit jaar mis gegaan, maar zouden we halfjaarlijks erbij kunnen halen. Bij labs is dit vaker goed gegaan. BK: Infomanagers targeten. MdG: bij oncologie liggen ook kansen voor "vaste" deelname. MvdZ: er is al landelijk programma, daarbij aansluiten. HL7. BK: wij doen niet mee met VIPP. Omdraaien: dat soort programma's vragen of wij iemand kunnen sturen om op event-dag daar slot te vullen over HL7 en FHIR.

Actie RM: Diny instrueren volgende WGM op agenda's Nictiz, ICT&Zorg e.d. te krijgen.

Actie KT: "Meet the experts" sessie bespreken met bestuur. 

Actie KT: WGM breder trekken, niet alleen implementers: bespreken met bestuur. 

Actie MdG: kijken voor volgende WGM track eOverdracht

Actie MvdZ: benaderen oncologie partijen om 2-jaarlijks bij elkaar komen onder paraplu WGM

FHIR validatie team

 1. nieuwe leden: is er een nieuw lid: Marc Sandberg
 2. beleidsnota: is vastgesteld met kleine wijzigingen in FHIR validatieteam. Bestuur moet opinie geven. K-ALF moet ook opinie geven. FP: is het voldoende gelezen? anders procedure.

Motie: beleidsnota vaststellen, aangenomen met For:7/Against:0/Abstain:3.

Actie KT: vragen wat bestuur ervan vindt (Actie afgerond)

HL7, IHE, openEHR, NUTS

 1. FP: heeft RS gevraagd om toelichting. MZ: er werd samenwerking gesuggereerd. kan dat zomaar? AH: productmanager vond het zeer storend.

Actie: KT vraag bestuur straks hoe en wat. KALF weet van niets. (Actie afgerond)

National & international projects

 1. CAZ 2020: MvdZ: voorbereiding gestart, 25 juni waarschijnlijke datum, verder nog niks.
 2. AH: eoverdracht moeilijke fase. PUSH standaard gemaakt, het veld wil PULL, maar moet notified PULL worden. Nictiz wil eigenlijk geen wijzigingen zonder commitment implementatie. Medmij update: certificering eindigt evt. subsidie teruggeven als het niet lukt. duiken nog fouten op in medmij specs. zibs 2020. plannen hoe naar volgende versie.
 3. World Economic Forum: bijeenkomst, wisten wij niks van. AH: paar mensen vanuit ICHOM hebben daar aan getrokken.

Actie MdG, AH: Task inhoudelijk bekijken. Geldt voor meer Workflow resources. Deze WGM Q3/4, terugrapporteren KT.

Aanvulling MdG 22-11-2019: Afgerond, zie HL7 FHIR NL Task Profile

HL7 magazine

 1. Wordt niet november, maar voor januari. Inhoud staat op confluence.

HL7 Nederland jaaragenda 2020

Bespreken we niet

HL7 WGM International 2022

We proberen die te krijgen. SS Rotterdam is kandidaat lokatie,

Rondvraag

Geen vragen

Joint meeting K-ALF & Board

 1. FP: terugblik vandaag. RM: we moeten evaluatie K-ALF en bestuur samen doen. MdG: herhaalt dit deel uit K-ALF notulen. FP: we moeten mailen BK. wie benaderen?  Evalueren deze WGM: RM, RS overleggen met KT. Komt telco. RM plant F2F. Daarna voorstel naar bestuur met CC naar KALF. Voor nieuwjaarsbijeenkomst.
 2. Beleidsnotitie FHIR versies door K-ALF en betuur aangenomen.
 3. Verbazing over IHE/openEHR/NUTS/HL7 berichten op internet. Gaat ook over eOverdracht problematiek. RS, RB hebben eerder al met NUTS gesproken. NUTS heeft FHIR nodig en IHE nodig. MvdZ: we hebben uitgebreid naar NUTS gekeken (UMCG). Lijkt compleet iets nieuws. Auth (IRMA): iets wat wij niet gekozen hebben. UMCG doet het niet. RB: gebaseerd op nieuwe standaarden. RS: kijken of het viable is. RB: geboren uit onvrede met OTV, eHerkenning etc. RM: we moeten er iets van vinden, dus op WGM laten komen. NUTS uitnodigen ja of nee? FP: weet nog niet waarom. RS: moeten we wel doen. GT: moet niet iedereen dan voorstel indienen. RM: soms wil je mensen ook graag hebben. BK: iedereen mag voorstel indienen.
 4. Voorstel bestuur 28-1-2020 bijeenkomen, locatie niet bekend. Onderwerp: bestuur+KALF bespreken "buiten scope" onderwerpen van feedback Marcom plan: hoe verder als HL7 NL? Eerst vergaderen, dan 1 uur over dit onderwerp alleen, dan borrel? 
 5. Vergaderfaciliteit: maandbedrag is OK, KT kan over tool beslissen.
 6. RM: groter punt: nieuwe organisatie van MIC benadert ons. Men wil SDO's ook mee. Ook in november. Voorstel format: MIC iedere 2 jaar, ene jaar 2 WGM's, andere jaar Resultaten presenteren op MIC iedere 2 jaar. Pushback diverse leden: dit haalt regelmaat uit WGM's. Er wordt ook werk gedaan. BK: Zorg+ICT is ook een gelegenheid. We moeten wel op de MIC zijn. RM: er ligt al zoveel op ons bord, lukt het wel op MIC en Zorg&ICT etc. aanwezig te zijn? GT: even laten bezinken. FP: past in hoe we WGM vorm willen geven. 
 7. RM: marketing plan zelf is aangenomen. Ter info. RS maakt nieuwe site. Met 2 ambassadeurs zijn interviews geweest, gaat binnenkort gepubliceerd worden. Factsheets komen op nieuwe website. AH: blijft wiki? RM: ja
 8. Acties: bestuur is "potentiële leden"-lijst aan het opstellen. Bestuur benadert ze. oa. MS om WGM te sponsoren.

Actie bestuur+KT: evalueren WGM opkomst. Notitie maken en terugkoppelen aan K-ALF.

Actie RB: hiervoor telco/f2f opzetten

Actie RS: komt met concreet voorstel voor deelname NUTS aan WGM

Actie RM: voorbereiden van 28-01 sessie. Ook vraagstelling 

Actie: MIC deelname bespreken in overleg bestuur+KT

Rondvraag

 1. hoe gaat verwijderen K-ALF leden? YPH: wordt netjes neegedeeld.
 2. RB: is over ballots gesproken? YPH: ja, zie notulen.
  1. vergadering gesloten
 • No labels