Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aanwezigen: K-ALF Members & Attendance

#OnderwerpNotulenActie-item => ook naar K-ALF Action Items
1Opening20190404 - Agenda K-ALF vastgesteld
2Minutes previous meet

20190213 - HL7 K-ALF Minutes

Vastgesteld en goedgekeurd3Action items


Announcements

 • Realm-transferable Standards
 • FHIR STU3/REL4


 • Verkiezing KT-leden

Frank: Ter info. Nieuwe NL affiliate logo is nog steeds informeel.

Realm-transferable Standards

Binnen de HL7 International Architectural Review Board is een project in voorbereiding rondom Realm-Transferable Standards. De vraag aan de International Council is om hiervan co-sponsor te zijn. Ik wil voorstellen om dit in Bestuur en KT-ALF te agenderen.

Discussie over hoeveel werk dit is en hoeveel we er aan hebben.

Het gaat ook over het beschikbaar maken van je land specifieke standaarden voor alle andere landen. Dat betekent veel werk, o.a. in vertalen.

Heeft ook relatie met: GDHP sessie.

GDHP: sessie VWS-Nictiz-HL7

Hoe kunnen we internationale standaarden harmoniseren / in lijn krijgen. Door over je eigen muren te kijken en door te bouwen op andere bestaande werken buiten de landsgrenzen.

Sessie om VWS te helpen bij een reis naar ...

Wat doen we om compatible te blijven met de int'nl standaarden? Weten we waar we allemaal afwijken? Wij doen als HL7 NL moeite om dit bij te houden.

FHIR STU3/REL4

Bert Kabbes: Besluit gedaan in FHIR-NL Beheer/validatieraad is dat we geen keuze maken. Dat laten we aan de markt/land over. Dit betekent dus dat we een STU3 en mogelijk een REL4 of zelfs REL5 package kunnen krijgen.

Alexander en Bert gaat een pamflet/beleid schrijven over hoe HL7 NL omgaat met FHIR versies. Via volgende KT-ALF aanbieden aan bestuur. Bert Kabbes / Frank Ploeg second : aangenomen.

Verkiezing KT-leden

Roel en Yvonne termijn verlopen. Bovendien is er nog een vacature. Wie wil zich kandidaat stellen? Niemand op dit moment.

Roel en Yvonne stellen zich weer kandidaat en de aanwezige leden zijn unaniem akkoord met de volgende 4 jaar : aangenomenBalloting, Inter- & NationalWe gaan niet meer mailen over ballots, maar we gaan dit vanaf nu via confluence doen. Daar is ook de trekker te zien.

HL7 WGM 4 & 5 april 2019

 • Terugblik op 1e dag

 • Weer nieuwe mensen
 • Enthusiast over introductie
 • 3 volle tafels bij 1st time attendees. Herhalen? Lijkt ons wel!
 • Goeie opkomst bij de sessies
 • 75/80 man vandaag, gelijk aan vorige
 • morgen is de verwachting ook 80
 • Programmering beter, interessante onderwerpen
 • de keren daarvoor de helft qua aanmeldingen
 • Alexander: Willen we de sessietrekkers in de ALF? Yvonne: We kunnen ze natuurlijk wel vragen. Lijkt ons een goed idee. Moet voor hen wel duidelijk zijn dat het in de ALF over HL7 NL in de breedte gaat.
 • Sessies bouwen door op vorige sessies. Voor first-timers is dat misschien lastig. Daarom moet dat duidelijk zijn op de Confluence pagina's van de sessies! En probeer er ook voor te zorgen dat men terug kan lezen wat er in de vorige sessies is gedaan.
 • Bert: Nadenken over hoe we mensen (nieuwkomers) kunnen behouden/niet in het diepe gooien / en niet afhaken.
 • Geboortezorg sessie leveranciers waren uitgenodigd, maar niet gekomen. Daar was wat improvisatie nodig.
 • Ook MedMij sessie was het lastig leveranciers erbij te betrekken.
 • Trekkers van buiten meer gedreven en enthusiast, zien dat het nuttig is om de HL7 NL community te betrekken.
 • Helen: Introductiesessie (19 man) leuk om te doen. Volgende keer minder over HL7 organisatie, meer over de standaarden en met name FHIR. Reacties ook heel positief. Nog even nadenken over hoe we de presentaties delen. Voorstel is om dit op te hangen in Confluence en in de Programma linken.
 • Het lijkt beter om de volgende keer de meer technische sessie (Mirjam) niet meer parallel te doen aan de introductie sessie (Helen), maar na elkaar.
 • Bert: Krijgen de mensen nog een reminder? "Kijk op Confluence voor de resultaten." Dan moeten de resultaten er wel staan en dan mag het ook alleen als het vinkje is gezet.
 • Meerdere mensen zouden graag bij meerdere sessies aanwezig zijn die nu parallel werden georganiseerd.


National & International HL7 projects:

 • CAZ
 • Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg
 • Voortgang HL7 V2 IG

CAZ: Programma klaar. Wordt gewerkt aan een boekje 10 jaar ZorgArch.

VWS Prg Elektronische Geg.uitwisseling id Zorg

Jan Christiaan heeft in de opening vandaag eea verteld waaronder stukken die Frank in zijn openingssessie voor vrijdag ook wilde vertellen. Het gaat over de roadmap en dan specifiek wat betekent dit voor HL7 NL?

Vanuit Nictiz is hier veel input aan geleverd.

HL7 v2 NL IG

Gert-Jan: Toont  HL7 v2 NL implementatie documentatie website. https://hl7.timmertech.nl/v2/

Moet de NL specificatie in het Nederlands? Dit moet in het v3 beheer team worden besproken. Moet NL specs inclusief de US specs? Of juist los?

Als je wilt kijken moet je contact opnemen met Gert-Jan.HL7 the Netherlands - Confluence

 • Acitve Member Forum
Niet aan de orde geweest.

Closing remarks and questionsSamen met de board afsluiting.

Joint meeting with board of HL7 the Netherlands


Recap from K-ALF

 • FHIR validatieraad verslagen naar Confluence, en dus openbaar


Als daar duidelijk CONCEPT in staat prima.


In het overzicht is dit zichtbaar. Moet wel in het verslag zichtbaar zijn.


Recap from Board

 • Paar afmeldingen.
 • Ina als gast
 • Roel blijft als linking pin in bestuur
 • Nieuwe logo: vastgesteld, met kleine aanpassingen "Affiliate" weg, Netherlands uitlijnen en transparante versie voor gebruik in presentaties.
 • Voorstel vanuit HL7.nl reactie op consultatie zou zijn om in te zetten op innovatieve technologie (ophalen als nodig) en niet meer op oude technologie (heel veel copyen).
 • A4 over hoe FHIR en FAIR (Personal Health Train) zich verhouden verlijkbaar met de vergelijking tussen FHIR en XDS.


A.O.B


Closing remarks and questions

Rob: KT bedankt voor de organisatie!

Is het een idee om voor elke sessie van een WGM een stream te maken, zodat bezoekers eenvoudig in contact kunnen komen met elkaar en evt verder discusieren. E.g. mbv Confluence of HL7 Zulip?

NVKI wil graag een introductie praatje over FHIR op 14-mei. Wie kan dit doen? Rob. Michael stuurt contactgegevens naar Rob.


KT neemt dit mee als actiepuntje.
Nightcap

 • No labels