Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bijeenkomst 08-11-2018

Hotel Witte Bergen, 

 

Opening & Introductie

Frank Ploeg, de voorzitter, opent de vergadering om 20:00 uur .

Notulist: Gert-Jan Timmer

Aanwezigheid

Zie Confluence: https://confluence.hl7.org/pages/viewpage.action?pageId=31688333


Set agenda

Als extra punten worden toegevoegd:

 • Confluence

 

Tijdens vaststellen agenda blijken er meerdere mensen moeite te hebben met inloggen op Confluence, om de nieuwe toevoegingen en werkwijze te raadplegen.

Hieruit volgt actie Frank Ploeg; Frank gaat uit zoeken hoe er accounts aangemaakt moeten worden voor confluence en gaat hierover informeren.

 

Minutes K-ALF 22-06-2018

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

De actiepunten worden besproken: de actiepunten zijn verhuisd naar Confluence: https://confluence.hl7.org/display/HNETH/K-ALF+Action+Items


Mededelingen en ingekomen stukken

Voorgestelde data voor HL7 WGM 2019.

 • 11th HL7 WGM: 4 & 5 April 2019
 • 12th HL7 WGM: 7 & 8 November 2019

Uiterste aanmeld datum voor WGM San Antonio is gezet op 23 November.

Confluence pagina voor de WGM naar San Antonio zal gemaakt worden waar tevens vragen ingediend kunnen worden.

 

 

Balloting

Roel heeft uitleg gegeven over het balloting proces en wat er de afgelopen keer niet goed ging tijdens het stemmen.

 

 

National & International Projects

Onduidelijk welke projecten er lopen wat er aan welke ideeën mensen werken.

Hierop is een pagina W.I.P. (Work-In-Progress) aangemaakt en zijn er door de verschillende aanwezigen gelijk hun lopende projecten ingevuld.


Confluence

Vanuit het gebruik met confluence zijn de volgende punten naar voren gekomen.

 • OID Register op de agenda plaatsen voor komende vergadering
 • Hoe om te gaan met de producten en mogelijk het uitfaseren van bepaalde producten. Dit item dient mogelijk onderzocht te worden door het bestuur.
  Actie: Wayne Kubick.

 

Board

 • Bert Kabbers gaat beleidsnota opleveren
 • Inrichting van de website vind bestuur niet prettig / correct.
  Informatie is niet goed te vinden.

 

Look back 1st WGM Day

Zeer geslaagde eerste dag van de WGM in het formaat als hackathon.
Opmerkingen:

 • Tijdens opening waren URL’s niet goed terug te vinden.
 • Internet snelheid locatie was niet geschikt voor aantal aanwezigen die downloads moesten uitvoeren tijdens.
 • Niet alle informatie was voor de deelnemers beschikbaar op confluence.

Sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Frank Ploeg sluit de vergadering om 22:00 uur.


 • No labels

1 Comment

 1. Gert-Jan Timmer Je notulen staan hier, als je nog edits wil toevoegen dan graag meteen hier.