Inschrijving voor de HL7 Nederland WGM op de HL7 Nederland website

Woensdag  3 november - Tutorial day 
TijdstipSessietrekker(s)Onderwerp
9.30 - 10.30Helen Drijfhout

First time attendees

Kennismaking met HL7 organisatie en standaarden

10.45 - 11.45Frank Ploeg
Michael van der Zel

FHIR Starter tutorial 

In deze tutorial nemen we je mee naar alle plekken die je kunt of moet gebruiken om FHIR aan de praat te krijgen. Aan de hand van een overzichtelijk stappenplan doorlopen we het proces . Voor deze tutorial is geen voorkennis van FHIR nodig.

13.00 - 14.00Marc de GraauwTerminology Tutorial

In deze sessie bereiden we ons voor op de andere twee tracks over de Nationale Terminologie server: op donderdag Terminology on FHIR- Werking Nationale Terminologie Server (NTS) en op vrijdag een Connectathon

Tevens gaan we wat dieper in op de vragen die tijdens de 15e WGM gesteld zijn.

14.15 - 15.15

Fred Smeele
Michael van der Zel

Hoe dien je een profiel in? hoe dien je een zib in?

In deze sessie nemen we door wat de procedure is voor het aanbrengen van FHIR-profielen ter validatie bij het HL7 NL FHIR-validatieteam. Een van de eisen aan deze profielen is een relatie met zorginformatiebouwstenen (zibs). Als die relatie nog niet is gelegd, bijvoorbeeld omdat er nog geen dekking voor is in de zibs, dan zal dit met het Nictiz-zibcentrum moeten worden afgestemd. We nemen u ook mee in de processen het zibcentrum.

15.30 - 16.30 Vincent Goris

NL FHIR profielen

In deze introductie laten we zien hoe bij Nictiz de Nederlandse varianten op de FHIR profielen worden ontworpen, gebouwd en onderhouden. Je krijgt te zien hoe de nieuwe FHIR R4 profielen op dit moment gebouwd worden waar we aan de hand van praktijkvoorbeelden dieper ingaan op de moeilijkheden en uitdagingen die komen kijken bij het verenigen van een internationale standaard met de nationale werkelijkheid.


Donderdag  4 november - WGM dag 1
TijdstipSessietrekker(s)Onderwerp
9.00 - 9.15AllenInloop
9.15 - 9.30Rob MuldersOpening
9.30 - 10.15José Costa Teixeira

Keynote

José zal ons vertellen waar HL7 België zich mee bezighoudt, tegen welke problemen zij aanlopen en welke oplossingen HL7 België gekozen heeft.

10.30 - 12.00Bert Kabbes/Alexander Henket/
Michael van der Zel

Vergadering FHIR-NL Raad & Validatieteam 

Uitkomsten validatie 3e set FHIR-R4 profielen zib2020. Open issues. Planning en aanpak volgende sets FHIR-zib profielen. 

Samenwerking HL7 NL en zib-centrum Nictiz gestart per 1-3-2021 met als doel nationale FHIR-R4 profielen voor alle 115 zib's

10.30 - 12.00Gert Koelewijn

Acute zorg

Mag ik deze patiënt naar het ziekenhuis brengen? Wil deze patiënt gereanimeerd worden?

Deze vragen worden dagelijks gesteld omdat deze gegevens niet bekend zijn bij acute zorgverleners.

Binnen deze werkgroep bespreken we de opties voor het registreren en overdragen van de gegevens van behandelaanwijzingen tussen zorgverleners.

10.30 - 12.00Gerda Meijboom

API Strategie

Voortgang rond de API-strategie, bespreking van dilemma’s en inhoud.

13.00 - 14.30

Jorrit Spee/Tom De Jong/Rolf Ehrencron

Leveranciersadoptie van FHIR voor gegevensdeling tussen zorgaanbieders

Het is duidelijk dat HL7 FHIR steeds belangrijker wordt bij integratie van zorgsystemen. Vrijwel alle XIS-leveranciers zijn zich aan het voorbereiden op de toepassing. Toch blijkt dat adoptie voor gebruik in productie nog maar mondjesmaat op gang komt. Uitwisseling van de BgZ (VIPP 5 module 3) lijkt bijv. vooral o.b.v. CDA plaats te vinden. De sessietrekkers zullen eerst een update geven van actuele ontwikkelingen m.b.t. het gebruik van HL7 FHIR. Vervolgens willen we het gesprek voeren over randvoorwaarden om FHIR breder gebruikt te laten worden. Daarbij kan het zowel om inhoudelijke als procedurele aspecten gaan (bijv. inzet FHIR R4 resp. voorwaarden VIPP 5).

13.00 - 14.30

Feikje/Hidde

Gestructureerd vastleggen met de Nationale Terminologie server (NTS)
De Nationale Terminologie Server  (NTS) bevat niet alleen terminologiestelsels, maar ook mappings ertussen. Wat zijn mappings? Waarom heb je mappings nodig? Hoe kun je ze gebruiken – en op welke manier kun je ze niet gebruiken? Deze vragen zullen we behandelen, aan de hand van voorbeelden uit de NTS. Ook geven we een overzicht van beschikbare en op stapel staande mappings.
Vervolgens zullen we dieper ingaan op het gebruik van de NTS in de internationale uitwisseling van Nederlandse gegevenstandaarden, zoals de Basis Gegevensset Zorg. Voor het eerst heeft een PGO (Drimpy) de  International Patient Summary (HL7 IG, ISO 27269:2021) uitgwisseld. Zij laten zien hoe de NTS helpt bij het tonen van patiënt vriendelijke termen bij de weergave van internationale medische gegevens.
13.00 - 14.30IHEStuurgroepvergadering
14.45 - 16.15Tom de Jong / Albert Vlug

Mitz

De centrale toestemmingsdienst Mitz staat op het punt om operationeel te gaan, als invulling van de wettelijke eisen die de politiek heeft gesteld aan de mogelijkheid voor de patiënt om diens eigen toestemmingen te beheren. Tijdens de sessie zal een kort overzicht van de functionaliteit van Mitz worden gegeven, met nadruk op de API voor communicatie tussen uitwisselsystemen in de zorg en Mitz. Vervolgens kan discussie gevoerd worden over de voor- en nadelen van deze interface, de uitdagingen bij het migreren van bestaande toestemmingen en het gebruik van Mitz in de praktijk. Daarbij kan ook naar de detals van de HL7 FHIR interface van Mitz gekeken worden.

14.45 - 16.15

Frank v Ierssel/Frank Ploeg

Het belang van regionale samenwerking bij de cross sectorale gegevensuitwisseling in de zorg
14.45 - 16.15Liesbeth Siderius /Marc de Graauw

PGO voor iedereen

In het "Een PGO voor iedereen" project is gekeken hoe we een PGO op maat kunnen realiseren voor mensen met zeldzame aandoeningen. Bij zeldzame aandoeningen is de doelgroep vaak te klein om investeringen in maatwerk voor PGO-leveranciers te dekken. In het project is onderzocht hoe met FHIR-profielen die een ziektebeeld beschrijven, een PGO op maat kan worden gemaakt.

16.15 - 17.00HL7 Nederland

Afsluiting van de dag

  • Pubquiz
17.00 - 19.00HL7 NederlandBestuursvergadering
20.00 - 22.00HL7 KernteamK-ALF vergadering (laatste half uur gezamenlijk met het bestuur)
Vrijdag 5  november - WGM dag 2
TijdstipSessietrekker(s)Onderwerp
9.00 - 10.30Gert koelewijn/ Niels Caro/Sasja Beers

Lab2zorg

Wat betekent de nieuwe lab-richtlijn voor labgegevensuitwisseling tussen laboratoria en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling (Lab2zorg)?

9.00 - 10.30

Frank Ploeg

Mobile Health: kwaliteit Health and Wellness Apps

9.00 - 10.30Tom de Jong

Aorta-on-FHIR

Het LSP is al jaren operationeel met een HL7v3 interface met zorgsystemen en er zijn inmiddels miljarden berichten uitgewisseld. Aan de zorginfrastructuur AORTA is inmiddels ook LSP+ toegevoegd, dat een HL7 FHIR interface biedt naar patiëntsystemen o.b.v. MedMij. Er is ook behoefte aan gebruik van FHIR voor gegevensuitwisseling tússen zorgaanbieders. Nieuwe toetreders tot de markt willen vaak gebruik maken van FHIR en subsidietrajecten als VIPP 5 zetten de deur naar FHIR open. AORTA en het LSP zijn dan ook voorbereid op gebruik van FHIR als interface náást V3, inclusief een transformatiedienst om geleidelijke migratie en hybride werken mogelijk te maken.

10.45 - 12.15Gert koelewijn/ Niels Caro

Lab2lab communicatie & Lab2publicHealth - 16e HL7 WGM NL

Wat is er nodig om de aanvragen voor labonderzoek vanuit de huisartsen, medisch specialisten en psychiaters naar laboratoria te standaardiseren met één aanvraagbericht?

Binnen deze werkgroep bespreken de opties voor het realiseren van een gestandaardiseerde labaanvraag.

10.45 - 12.15Michael Tan/Lilian Minne/ Marc de Graauw/ Tom de Jong/ Jorrit Spee

Geboortezorg on FHIR

Moeten wij AORTA-on-FHIR concepten ook toepassen bij Geboortezorg? PGO systemen halen gegevens op van het LSP, maar ook van een Babyconnect repository. Het zou goed zijn om  te streven naar dezelfde  concepten en structuren. Doen wij dit ook? Deze sessie is interessant voor deelnemers VIPP Babyconnect en PGO systemen.

10.45 - 12.15Michael / Sander / Hidde

Kick-off (Hands-on) Implementatie Gids Terminologie NL

In deze sessie zullen we een start maken met het schrijven van een implementatiegids voor het gebruik van Terminologie in je producten.

13.15 - 14.45

Frank & Alexander

MedMij

Open Mike sessie (Q&A on the fly)

13.15 - 14.45Peter Rijnbeek/ Robert Veen/ Marcel Bas/ Tom Seinen/ Maxim Moinat

De brug van FHIR naar wetenschappelijke toepassing en data science via het Common Data model/OMOP: use case Erasmus MC

Peter Rijnbeek (Erasmus MC) will present how the OHDSI (www.ohdsi.org) initiative and the EHDEN (www.ehden.eu) project succeed in putting the OMOP Common Data Model (OMOP-CDM) to use to generate reliable evidence from real-world clinical data at scale in the fields of characterisation, population level effect estimation, and patient level prediction. We also will show how Erasmus MC aims to enable collaborative research by deploying HL7 FHIR and the OMOP-CDM to standardise patient level routine healthcare data.

15.00 - 16.30Tom de Jong / Alexander Henket

Beheer

Algemene sessie over lopende vragen aan HL7 Nederland en andere beheeraspecten, zowel met betrekking tot HL7v2 als V3 en FHIR.

15.00 - 16.30Fokke Rispens /Roland Groen

Koppeltaal 2.0 

Zorg op afstand krijgt een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. Steeds meer digitale toepassingen worden gebruikt ter ondersteuning en aanvulling van direct persoonlijk contact tussen behandelaar en cliënt. In sommige situaties vinden zelfs belangrijke onderdelen van de behandeling volledig plaats met digitale middelen. De term die gebruikt wordt voor behandelprocessen waarin persoonlijk contact wordt gecombineerd met digitale middelen is blended care.

Om dit goed te kunnen faciliteren is het noodzakelijk om informatiestromen uit EPD, ROM-vragenlijsten en eHealth (games, modules, apps) goed met elkaar te verbinden en te integreren. Zo wordt versnippering in dossiers voorkomen. Koppeltaal doet dit met één taal: Koppeltaal
Voortbouwend op het succes en de lessen van Koppeltaal 1.0 bouwen we, samen met de koppeltaal community, aan Koppeltaal 2.0. Koppeltaal 2.0 is gebaseerd op FHIR R4. U krijgt in deze sessie inzicht de status van het project Koppeltaal 2.0, de toekomstplannen en een uitleg van de werking."

15.00 - 16.30Robert Stegwee/ Marlene Gigase

Maak een International Patient Summary in je PGO!

In je persoonlijke gezondheidsomgeving verzamel je de basisgegevens over jouw zorg vanuit je verschillende zorgaanbieders. Hoe mooi zou het zijn als je, wanneer je om wat voor reden ook in het buitenland zorg nodig hebt, een samenvatting hiervan aan je behandelend arts kan geven. Hiervoor is de International Patient Summary (IPS) bedoeld. Verschillende landen, waaronder de G7, hebben zich uitgesproken voor het gebruik van de IPS, maar ze worstelen nog met de uitvoering. Zo willen de Europese landen zich eerst focussen op de MyHealth@EU patient summary met alle afspraken die er tussen de National Contact Points for eHealth moeten worden gemaakt. Deze Europese patient summary is nog gebaseerd op de epSOS HL7 CDA specificaties. Hoe mooi zou het zijn als we vanuit ons PGO gedachtengoed de sprong naar HL7 FHIR en naar échte internationale beschikbaarheid van mijn eigen IPS kunnen maken!

16.30 - 17.00HL7 Nederland

Afsluiting van de dag


  • No labels