Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mogelijke sessie onderwerpen:


 • PRESENTATIE Keynote speaker; Gabrielle Speijer, CMIO van het Haga Ziekenhuis.
  • RFP: Waar gaat Gabrielle het over hebben (Rob Mulders → Robert Stegwee)
 • WERKSESSIE FHIR server met RadioTherapie data (en profielen), op basis van een onderliggende ziekenhuis database (Johan Soest)
 • Johan gaat zeker deze Q's doen. Er wordt afgestemd met Erasmus om tot een  goed "Onderzoeks (academisch)" verhaal te komen. Roel Barelds
 • WERKSESSIE Analyse op deze FHIR server, op basis van PHT (Personal Health Train) à en de vraag hoe we dit vanuit HL7 als “standaard” kunnen gaan oppakken (binnen/buiten XDS?) (Johan Soest + Esther)  Johan gaat zeker deze Q's doen. Er wordt afgestemd met Erasmus om tot een  goed "Onderzoeks (academisch)" verhaal te komen.Roel Barelds
 • PRESENTATIE E-overdracht: gezamenlijke sessie van HL7, Nictiz, IHE en Nuts (Robert Stegwee, Lisanne van der Molen, Sergej van Middendorp) Yvonne Pijnacker
  • RFP: over vorm en inhoud heb ik nog wel wat vragen:
   • Wordt dit een open sessie /Quarter?
   • Doelstelling?
 • PRES/WERKArt-decor workshop (Maarten Ligtvoet vragen) Yvonne Pijnacker
  • RFP: interessant hoewel ik ook veel kritiek hoor op deze omgeving => doelstelling en beoogd gebruik goed duidelijk maken
 • WERKSESSIE FHIR NL Task profiel (Marc de Graauw en Theo Stolker) Yvonne Pijnacker
 • WERKSESSIE Make a FHIR mobile app? En dan bijvoorbeeld OLVG vragen of we de broncode van de Pijn App mogen doornemen met de aanwezigen. Rob Mulders
 • PRES/WERK“R on FHIR”  (Sander Laverman van Furore) Rob Mulders
 • TUTORIAL Mini-tutorial Smart on FHIR (Furore? Rene Spronk?) Rob Mulders

 • TUTORIAL Mini-tutorial CDS Hooks (Furore? Rene Spronk?) Rob Mulders
 • PRESENTATIE Op vrijdagochtend de ondertekening door HL7 NL van het Open Data Consortium (Rob Mulders) Is denk ik geen sessie, hooguit bij de opening over vertellen
  • Vrijdag bij opening plenaire sessie, toelichting door Rob waar het convenant over gaat Rob Mulders
 • PRESENTATIE Kars Jansen van NEN vragen of hij iets wil zeggen over de status van “Call for experts for PWI 24305 Guidelines for implementation of HL7 FHIR based on ISO 13940 and ISO 13606”
  • RFP: kan dat een uur vullen, en zo niet, waar voegen we dat in? Roel Barelds
 • WERKSESSIE MedMij conecthaton (Frank) Frank Ploeg
  • RFP: met Alexander en Ardon afstemmen om zsm de MedMij betrokkenen bij een duidelijke omschreven activiteit te betrekken
  • Deels een medmij validatiesessie laten uitvoeren tijdens de wgm
  • PB: Verder bouwen op? Of ergens nieuw aan beginnen?
 • TUTORIAL FHIR Starter (Frank) Frank Ploeg
  • RFP: we gaan de presentatie aanvullen en bijwerken en eventueel ter download of als flyer aan bieden, dus niet noodzakelijkerwijs een sessie
 • TUTORIAL Introductie HL7 met focus op FHIR (Helen) Yvonne Pijnacker
 • WERKSESSIE vergadering FHIR-NL Raad & Validatieteam (Bert + Alexander)
 • WERKSESSIE eSpoed (Gert Koelewijn) Yvonne Pijnacker
 • WERKSESSIE Lab (Gert + Robert) Yvonne Pijnacker
 • WERKSESSIE Kwaliteitseisen "Health &Wellness Apps" (Frank) Frank Ploeg  
  • RFP: CEN/ISO project heeft een functionele relatie met cMHAFF. Doel van deze sessie is een profile mechanisme (https://wiki.hl7.org/EHRs_FM_Profiling_Tool) te ontwikkelen die ons in staat stelt de CEN/ISO specs te profilen naar de cMHAFF conformance statements, toegepast op te definieren deelgebieden
  • Titel = How to profile CEN/ISO 82304-2 - Health and Wellness Apps to cMHAFF conformance statements
  • Oms = CEN/ISO TC251 project 82304-2 will produce a extensive standard specification for Heralth and Wellness Apps. A broad range of app will recognize themselves in parts of the specification. cMHAFF is the HL7 developed consumer Mobile Health Application Functional Framework. It is recognized by CEN/ISO TC 251 as a standard to align with. Since cMHAFF is based on EHR-S FM, the EHR-S FM profiling mechanism may be applicable. In that way we will not only align cMHAFF and CEN/ISO but create helpfull profiles suitable for specific types of app, thus elimnating the need for  to go through the whole set of secifications of the CEN/ISO standard. In this session we will be working on defining classes of apps for which specific profiles can be made, and subsequently start working on these particular profiles by developing the profiles or profile mechanisms.
  • doelgroep: verzekeraars, patientengroepen, zorgverleners, 
  • Why: tbc
  • What: tbc
  • How: tbc
  • Practical Info: tbc
  • Duration: one quarter, to be continued between WGM's
   • nb: grafisch de bedoeling weergeven
  • Suggestie PB:
   • En dan gerelateerd aan een van de andere , lopende, onderwerpen? Aan welk eco-systeem denken we dan, toch niet weer een “ alleenstaande” app die voor een specifieke groep is maar liever een platform waarin Apps of plugins in kunnen worden gezet. Zodat voor ieder wat wils is maar op hetzelfde platform?!  Of zorgen voor een PGO met FHIR, als dat er dan al niet is.
 • WERKSESSIE Beheer v2/v3/FHIR Yvonne Pijnacker
 • WERKSESSIE FHIR voor Academische Ziekenhuizen Rob Mulders & Sebastiaan Krijneburg
 • WERKSESSIE XDS en FHIR (Robert Breas) Rob Mulders

Roel Barelds opmerkingen graag hier vermelden en niet in het programma


Per sessie duidelijk aangeven:

 • Titel: wat is de (pakkende) werktitel van het onderwerp
 • Nadere omschrijving: wat wil de titel zeggen
  • grafische weergaven/infographic ter ondersteuning (NB: zie verderop voor voorbeeld Hitchhiker's guide to ...)
  • doelgroep
 • The Why: waarom hebben we deze sessie op de HL7 NL WGM?
  • relevantie voor Nederland
  • (PB) De link met andere WGM’s nat/internat, lopende workgroups; het grote geheel., de kapstok
 • The What: wat willen we met deze sessie bereiken, en wat hebben we aan het eind van de sessie?
 • The How: hoe gaan we dat doen en wat wordt er van jou als deelnemer verwacht?
 • Praktische informatie: benodigdheden, downloads, leeswerk vooraf, .....


Genoemde opsomming is niet uitputtend, komt gedeeltelijk/grotendeels overeen met de sjablonen die we al hanteren, maar misschien dat we er nog wat extra scherpte aan kunnen geven.


Losse actiepunten:

 • email-lijsten Rob Mulders: re van Robert S geeft aan dat nieuwe website uitgebreide(re) mailfaciliteiten heeft. Yvonne geeft aan onafhankelijk te willen zijn voor WGM wat mailing betreft.
 • Microsoft als sponsor Rob Mulders


Leuk voorbeeld van presenteren en reclame maken voor een sessie


 • No labels