Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U kunt zich hier inschrijven voor de 12e HL7 WGM NLDonderdag 7 November

09:00 - 09:30

plenair

Plenaire spreker

Jasper van Lieshout, stelselarchitect Ministerie van VWS

VWS is bezig met het programma Gegevensuitwisseling in de Zorg. Jasper vertelt over het normerings- en certificeringstraject,

dat richtlijnen en standaarden moeten doorlopen om in aanmerking te komen in het kaderstelsel te worden opgenomen.

Vervolgens kunnen er vragen aan Jasper gesteld worden over dit onderwerp.

Zaal

Dominica

Canada

Alaska

Bahama's

El Salvador

9:30 - 11:00Q1

First Time Attendees

- introductie HL7 standaarden

- Introductie FHIR

Helen Drijfhout

De Nederlandse FHIR-profielen en het gebruik ervan

Ardon Toonstra

Gezamenlijke vergadering FHIR-NL Raad & Validatieteam

Bert Kabbes & Alexander Henket & Michael van der Zel


eOverdracht - vervallen

11:00 - 11:15pauze
11:15 - 12:30Q2

Usecase: ZIB’s, FHIR, XDS en PGO in het MS-Centrum Alrijne Ziekenhuis

Esther van Noort & Willem van Wijngaarden


Maak je eerste FHIR-client op de Nederlandse profielen

Mirjam Baltus

Gezamenlijke vergadering FHIR-NL Raad & Validatieteam

Vervolgsessie op Q1

Bert Kabbes & Alexander Henket & Michael van der ZeleOverdracht - vervallen

12:30 - 13:30lunch
13:30 - 15:00Q3

MedMij Content Hackathon


Frank Ploeg 

Ambulance SEH

- ontwerp, inbouw, kwalificatie, plannen

Gert Koelewijn

OnlineToestemmingsVoorziening (OTV)

- Introductie OTV en GTS

- Wat is de impact voor de organisatie

Tom de Jong


Using FHIM Profile Builder for consistent zib FHIR profiles

- What is the FHIM Profile Builder

- Hands on zib FHIR profiles

Jason Lee (Open Group) & Michael van der Zel

IHE

Stuurgroepvergadering

(besloten)

15:00 - 15:30pauze
15:30 - 17:00Q4

MedMij Content Hackathon

Vervolgsessie op Q3

Frank Ploeg

(Triage)verwijzingen

- ontwerp, inbouw, kwalificatie, plannen

Gert Koelewijn

Opstellen van Nederlandse richtlijn voor abonneren en notificeren op basis van FHIR

- OTV

 - Verwijsindex

- ZorgAdresBoek

Tom de JongWerkgroep Standaardisatie

OIZ

(besloten)


17:00 - 17:30

pleniar

Plenaire wrap-up / dagafsluiting
17:30 - 18:30plenairBorrel
18:30 - 20:00plenairDiner
20:00 - 21:30Q5K-ALFBestuursvergadering


21:30 - 22:00K-ALF + Bestuur
Vrijdag 8 November09:00 - 09:30plenair

Nieuwtjes van de voorzitter

Rob Mulders


Track#

Alaska

Bahama's

Canada

09:30 - 11:00

Q1


Een recept: een FHIR XDS cocktail. Welke ingrediënten zijn nodig

Robert Breas

Lab2lab communicatie (specs)

Robert Stegwee

Tijdens deze sessie bespreken we de binnengekomen commentaren en besluiten we of de specificaties inmiddels voldoende draagvlak hebben om tot publicatie als Nederlandse Implementatiehandleiding over te gaan.

11:00 - 11:15pauze


11:15 - 12:30Q2

Beheer V2/V3/FHIR

openstaande vragen

- afstemmen ZCO segment (patiënttoestemming) aan OTV 

Irma Jongeneel

FHIR voor de academische ziekenhuizen

Gezamenlijke FHIR profielen gebaseerd op    de ZIB’s

-  Korte uitleg over de nieuwe CDS Hooks standaard om in het EPD events af te vangen

-  Gebruik van FHIR voor Research, met Castor als voorbeeld

Rob Mulders & Sebastiaan Knijnenburg

Labcodeset i.r.t. Zibs en andere standaarden

Robert Stegwee

In deze sessie gaan we de discussie aan in hoeverre dit helder is en of er behoefte is aan een nadere toelichting over het gebruik van de Nederlandse Labcodeset in de HL7 standaarden.

12:30 - 13:30lunch


13:30 - 15:00Q3

MedMij: uitdagingen en oplossingen bij aansluiten zorgaanbieders en realiseren eHealth add-on.

- introductie MedMij

- uitdaging met MedMij - het aansluiten van zorgaanbieders en uitdagingen in KoppelMij,

world café- dialoog over inzichten, kennis en ideeen aanwezigen

- terugkoppeling world café en vervolgafspraken

Sergej van Middendorp & Theo Stolker & Tom de Jong

Kwaliteitseisen "Health & Wellness Apps"

- HL7 cMHAFF standaard van de Mobile Health Working group & het CEN/ISO project  Quality & Reliability of Health and Wellness Apps

Frank Ploeg


15:00 - 15:30pauze


15:30 - 17:00Q4

MedMij: uitdagingen en oplossingen bij aansluiten zorgaanbieders en realiseren eHealth add-on. (vervolg op Q3)

- introductie MedMij

- uitdaging met MedMij - het aansluiten van zorgaanbieders en uitdagingen in KoppelMij,

world café- dialoog over inzichten, kennis en ideeen aanwezigen

- terugkoppeling world café en vervolgafspraken

Sergej van Middendorp & Theo Stolker & Tom de Jong

Aanmaakinstructies FHIR

Presentatie infographic over hoe en met welke tools je FHIR aangestoken krijgt


Michael van de Zel / Frank Ploeg

17:30 - 18:30plenairBorrel
18:30 - 20:00plenairDiner
  • No labels