Arbejder med udvikling af profiler, som kan bruges i en dansk kontekst.

Færdige profiler indstilles til HL7-DK for affiliate godkendelse. Godkendte profiler findes på https://hl7.dk/


Udarbejdelse af profiler

Processen for udarbejdelse, samt de forskellige roller og dertilhørende opgaver er beskrevet på siden Release Process for DK Core.


FHIR gruppen indstiller profiler til HL7-DK

Profilen behandles på et affiliate møde, hvor den kan opnå status som enten godkendt eller afvist.

Vurderingen træffes på baggrund af en konsensus beslutning. Opnås konsensus ikke, kan beslutning ske ved afstemning, og profilen anerkendes som ’bredt anvendelige’.


Procedure for godkendelse af en profil:

  1. En gennemarbejdet profil behandles på det førstkommende medlemsmøde i affiliaten. Alternativt hvor andre parter ønsker profilen hastebehandlet kan sekretariatet efter nærmere aftale med HL7-DK Chair bringe profilen i skriftlig høring blandt affiliatens medlemmer
  2. HL7 DK-godkendelse opnås ved konsensus bland HL7-affiliatens medlemmer.
  3. Afstemning kan benyttes til validering af en konsensusbeslutning med 2/3 flertal.
  4. Afvises en profil, skal det være tydeligt beskrevet, på hvilket grundlag afvisningen gives.
  5. Vurderingen og profilen offentliggøres på www.hl7.dk 
  6. Profiler offentligt gjort af HL7-DK kan frit viderebringes med tydelig angivelse af kilde.

 

Hvad det vil sige at opnå HL7 DK-godkendelse?

Affiliatens medlemmer har vurderet i hvilken grad profilen og dens indhold kan anvendes bredt i Danmark til modellering af danske sundhedsbehov i danske IT-løsninger målrettet bl.a. sundhedssektoren. Godkendelsen har ingen hjemmel i dansk lov og bærer ingen forrang i evt. myndigheders beslutningsprocesser. Godkendelse af en profil, vil alene betyde, at indholdet er bearbejdet og betragtet i en dansk sammenhæng. 

En profil-godkendelse skal være ledsaget af en Implementation Guide. Danske myndigheder kan vælge at gøre brug af affiliatens godkendte profiler. Myndighederne vurderer selv hvilken betydning godkendte profiler tillægges.  • No labels