Velkommen til confluence space for HL7 Danmark.

Den danske affiliate af HL7-International følger arbejdet med udviklingen af internationale HL7-standarder til understøttelse af sundhedsinformatik. HL7-Denmark har fokus på profilering -og anvendelse af standarder i nationalt regi. HL7-Denmark arbejder frem mod en fælles definition af, etiske regler og rammer, samt hvordan vi kan bruge standarderne i en dansk kontekst.

På denne side finder du følgende information:

Mere information om HL7 Danmark kan findes på Dansk Standards hjemmeside HL7-Denmark (S-821) du er også velkommen til at kontakte HL7 ansvarlige Tilde Elkjær te@ds.dk og Lærke Høllund lhd@ds.dk  
  • No labels